Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності;  теоретико-методичні підходи оптимізації управлінських процесів і виробничо-господарської діяльності підприємств;  наукові підходи до розробки та вдосконалення методів і моделей управління в різних сфер діяльності по рубриках: економіка та управління національним господарством, економіка і управління підприємствами транспорту, фінанси і облік, поведінкова економіка, цифрова економіка, математичні та інструментальні методи економіки.

Процес рецензування

У рамках редакційної політики Збірник наукових праць Українського державного університету науки і технологій (Дніпровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна) "REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT" послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics). 

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії журналу та сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.
Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.
Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Політика відкритого доступу

This journal is practicing a policy of immediate open access to published content, supporting the principles of the free flow of scientific information and global exchange of knowledge for the common social progress.

Періодичність публікації

Два рази на рік

Sponsors

  • Український державний університет науки і технологій

Історія журналу

У 2019 році журнал змінив назву