Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Людмила ГОЛОВКОВА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Володимир БОБИЛЬ, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою "Облік і оподаткування", Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Лілія ДОБРИК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Артур Козловськи (Польща) доктор наук, проф.,

Ришард Миллер доктор наук, проф.,

Ихтиар Али Гумро (Пакистан) доктор PhD, проф.,

Барка М. Зине (Алжир) доктор PhD, проф.,

Кирил Ангелов (Болгарія) д.е.н., проф.,

Томаш Кієк (Польща) д.е.н., проф.,

В. Л. Дикань д.е.н., проф.,

З. С. Каира д.е.н., проф.,

К. Ю. Кононова д.е.н., проф.,

А. Князевич д.е.н., проф.,

І. В. Станкевич д.е.н., доц.,

С.І. Чимшит д.е.н., доц.,

А. В. Шевяков д.психол.н., проф.,

В. Г. Шинкаренко д.е.н., проф.