Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Людмила ГОЛОВКОВА, доктор економічних наук, професор, професор кафедри "Фінанси, облік та психологія" Українського державного університету науки і технологій

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Володимир БОБИЛЬ, доктор економічних наук, професор, в.о. завідуючого кафедри, професор кафедри "Фінанси, облік та психологія" Українського державного університету науки і технологій

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Лілія ДОБРИК, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри "Фінанси, облік та психологія" Українського державного університету науки і технологій

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Артур Козловськи (Польща) доктор наук, проф.,

Ришард Миллер доктор наук, проф.,

Ихтиар Али Гумро (Пакистан) доктор PhD, проф.,

Барка М. Зине (Алжир) доктор PhD, проф.,

Кирил Ангелов (Болгарія) д.е.н., проф.,

Томаш Кієк (Польща) д.е.н., проф.,

В. Л. Дикань д.е.н., проф.,

З. С. Каира д.е.н., проф.,

К. Ю. Кононова д.е.н., проф.,

А. Князевич д.е.н., проф.,

І. В. Станкевич д.е.н., доц.,

С.І. Чимшит д.е.н., доц.,

А. В. Шевяков д.психол.н., проф.,

В. Г. Шинкаренко д.е.н., проф.