Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

Транслитерация (украинский язык) кириллицы латиницей

Постановление КМ Украины от 27 января 2010 года № 55   «Об упорядочении транслитерации украинского алфавита латиницей"  утверждает официальную транслитерацию украинского алфавита латиницей. Устанавливает действующие правила транслитерации фамилий и имен граждан Украины латиницей в загранпаспортах.

ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита [Текст]. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.

На 01.01.2012 г. стандарт действующий на территории Украины. Настоящий стандарт распространяется на транслитерацию букв алфавитов кириллицы буквами латинского алфавита в области научной и технической информации и устанавливает соответствие между буквами кириллического алфавита, используемых в русском, украинском, белорусском, болгарском, македонском, сербско-хорватском и монгольской языках, и буквами латинского алфавита.

Он-лайн транслитератор  – он-лайн транслитерация по разным системам и стандартам: Терминологической комиссии по естественным наукам (ТКПН) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украинской комиссии по вопросам юридической терминологии (УКПВТ), ISO 9, таблицами Постановления КМ Украины от 27 января 2010 года № 55, Библиотеки Конгресса США (ALA-LC) и т. д.

Транслитерация (русский язык) кириллицы латиницей

На сайте http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу с точки зрения Правил транслитерации Госдепартамента США.

Лексика для перевода ученых степеней

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  3. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. 3.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та адреси, вказані Вами при реєстрації на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами чи з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації і в жодному разі не будуть надаватися іншим особам та організаціям.