Запрошуємо до публікації

2021-04-06
Розміщення статті є безкоштовним. Термін подання рукопису до 01.06.2021. ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online). Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№23782-13622ПР від 14.02.2019 р. До публікації в журналі приймаються статті українською або англійською мовами. Оригінальні, наукові, науково-практичні дослідження проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше не друкувались.