Запрошення до публікації

2022-11-16
Український державний університет науки і технологій запрошує до публікації наукових статей у збірнику «Review of transport economics and management»  № 8 (24) / 2022.   Розміщення статті є безкоштовним. Термін подання рукопису до 18.12.2022.   ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online) Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№23782-13622ПР від 14.02.2019 р.   До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні науковці. Головний редактор: Головкова Людмила Степанівна, д.е.н., проф. Заступник головного редактора: Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., проф. Відповідальний секретар: Добрик Лілія Олександрівна, к.е.н., доц.   Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.   До публікації в журналі приймаються статті українською або англійською мовами. Оригінальні, наукові, науково-практичні дослідження проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше не друкувались.   Рубрики видання: 1.       Економіка та управління національним господарством; 2.       Економіка та управління підприємствами транспорту; 3.       Фінанси і облік, банківська справа та страхування; 4.       Поведінкова економіка; 5.       Цифрова економіка, математичні і інструментальні методи економіки; 6.       Економічна теорія; 7.       Міжнародна економіка.