МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ

I. V. BEREZA

Анотація


Мета. Робота присвячена формуванню теоретичного підґрунтя для розробки моделі розрахунку ефективності інфраструктурного проекту з відтворення основних засобів підприємств транспортного будівництва (ПТБ). Методика. Для розв’язання завдань такого класу в роботі запропоновано застосовувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування на коротко- та довгострокову перспективу. Результати. У роботі наведено теоретико-методологічний підхід, що розглядає проблему відтворення основних засобів підприємств транспортного будівництва з урахуванням розрахунку обсягу додаткових інвестиційних ресурсів на покриття дефіциту амортизаційного фонду. Виявлено, що кардинальні зміни ситуації навколо простого відтворення виробничих засобів у транспортному будівництві у вартісній та натурально-речовій формах можуть погіршити кризову ситуацію в національній економіці. Брак коштів амортизаційного фонду для простого відтворення виробничих засобів уповільнює їх списання після закінчення термінів експлуатації, затверджених нормативно. Амортизація є компенсацією накопиченого фізичного й морального зносу за термін служби об'єкта за обов'язкового дотримання умови нарахування амортизаційних коштів регулярно й безперервно. Таким чином формується амортизаційний фонд, величина якого була достатня для компенсації початкової вартості основних засобів. Необхідно визначити реальний розмір додаткових інвестицій на відшкодування зношених і списаних основних засобів. Пропонується розраховувати суму додаткових інвестицій з урахуванням динаміки ринкових цін на забезпечення простого відтворення виробничих засобів для покриття дефіциту амортизаційного фонду. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений теоретико-методологічний підхід, який передбачає порівняння результатів розрахунку потрібного обсягу інвестиційних ресурсів за декількома варіантами, що дозволить підприємству обґрунтовано в договірну ціну на будівельну продукцію закладати кошти, що спрямовуються на реалізацію процесів відтворення основних засобів. Практична значимість. Використання наведеного теоретико-методологічного підходу дозволить керівникам підприємств транспортного будівництва приймати науково обґрунтовані рішення щодо розвитку потенціалу будівельних підприємств транспорту на перспективу, що приведе до підвищення ефективності функціонування вантажоутворюючих галузей та національної економіки в цілому. Висновки та рекомендації. Згідно з розглянутою моделлю розрахунку ефективності інфраструктурного проекту з відтворення основних засобів ПТБ проблема нестачі амортизаційних коштів на просте відтворення виробничих засобів залишається невирішеною. Отже, підприємствам транспортного будівництва, які прагнуть стабільно працювати в майбутньому, слід щорічно розраховувати величину прибутку, необхідну для реалізації процесів простого відтворення виробничих засобів.


Ключові слова


основні засоби; інфраструктурний проект; ефективність; підприємства транспортного будівництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bereza, I. V. (2016). Efektyvnist funktsionuvannia pidpryiemstv transportnoho budivnytstva v suchasnykh umovakh. Zb. nauk. pr. IPREED, (62), 417-423.

Berkuta, A. V. (2002). Systema reformuvannia tsinoutvorennia u budivnytstvi Ukrainy (Doctoral dissertation, Kyivskyi nats. un-t bud-va ta arkhitektury) [Abstract].

Borovyk, Y. T., & Drozhzhyna, A. H. (2016). Problemy budivelnoho kompleksu zaliznychnoho transportu Ukrainy. Visn. ekonomiky transportu i promyslovosti, (54), 234-237. Retrieved May 03, 2017, from http://vetp.kart.edu.ua/index.php/ua/2-uncategorised/107-problemi-budivelnogo-kompleksu-zaliznichnogo-transportu-ukrajini

Pravyla vyznachennia vartosti budivnytstva DSTU B D.1.1.-1.2013 (2013) Retrieved May 05, 2017, from http://fs180.www.ex.ua/ get/bc5cb1b88b789b6be97c3395bc7fa933/86057186/1113___.1.1-1-2013%5B1%5D.pdf

Mashoshyna, T. V. (2013). Smeta. Proektyrovanye. Stroytelstvo. Monohrafiia. Kyev, Ukraine: Tsentr uchebnoi lyteraturi.

Pro obsiahy vykonanykh budivelnykh robit za 2016 rik (2016) Retrieved April, 03, 2017, from http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/pro-obsyagi-vikonanih-budivelnih-robit-za-2016-rik

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2017) Retrieved April, 04, 2017, from http://ukrstat.gov.ua

Sładkowski A. & Pamuła, W. (2015) Intelligent Transportation Systems – Problems and Perspectives. Studies in Systems, Decision and Control .Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Береза І. В. Ефективність функціонування підприємств транспортного будівництва в сучасних умовах / І. В. Береза // Зб. наук. пр. ІПРЕЕД. – 2016. – Вип. 62. – С. 417–423.

Беркута А. В. Система реформування ціноутворення у будівництві України : автореф. дис. … канд. екон. наук / А. В. Беркута; [ Київський нац. ун-т буд-ва та архітектури]. – Київ, 2002. – 20 с.

Боровик Ю. Т. Проблеми будівельного комплексу залізничного транспорту України [Електронний ресурс] / Ю. Т. Боровик, А. Г. Дрожжина // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2016. – Вип. 54. – С. 234–237. – Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу:http://vetp.kart.edu.ua/index.php/ua/2-uncategorised/107-problemi-budivelnogo-kompleksu-zaliznichnogo-transportu-ukrajini (дата звернення: 03.05.2017)

ДСТУ Б Д.1.1.-1.2013 Правила визначення вартості будівництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fs180.www.ex.ua/get/bc5cb1b88b789b6be97c3395bc7fa933/86057186/1113___.1.1-1-2013%5B1%5D.pdf (дата звернення: 06.04.2017)

Машошина Т. В. Смета. Проектирование. Строительство : монография / Т. В. Машошина – Киев : Центр учебной литературы, 2013. – 136 с.

Про обсяги виконаних будівельних робіт за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/pro-obsyagi-vikonanih-budivelnih-robit-za-2016-rik/ (дата звернення: 03.04.2017). –

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.04.2017)

Sładkowski A. Intelligent Transportation Systems – Problems and Perspectives. Studies in Systems, Decision and Control 32 / Sładkowski A. & Pamuła, W. (eds.). – Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer, 2015. – 316 p.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107603

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)