СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

V. DZUBA

Анотація


Мета. Стаття присвячена відображенню в бухгалтерському обліку наслідків господарських операцій з отримання різних видів страхових послуг від страховиків зі страхування майнових інтересів суб’єктів господарської діяльності – підприємств залізничної галузі. Методика. Для вирішення поставленого завдання було використано принцип бухгалтерського обліку й фінансової звітності – нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду. Результати. У статті здійснено уточнення поняття страхової послуги як специфічного товару на ринку страхування. Встановлено вплив страхової послуги, залежно від її виду, на витрати й фінансові результати діяльності підприємства залізничного транспорту. Наукова новизна. Підприємствам залізничної галузі при відображенні в обліку витрат, пов’язаних зі страховими послугами зі страхування майна, запропоновано дотримуватися принципу бухгалтерського обліку й фінансової звітності – нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду. Це дозволить правильно розподілити витрати на страхування за звітними періодами. Якщо договір страхування майна підприємства складений на календарний рік, то це передбачає розподіл витрат на страхування за звітними періодами й пропорційне щомісячне відображення їх в обліку в зіставленні з отриманими доходами від господарської діяльності. Аналогічно повинні відображатися витрати підприємства на особисте обов’язкове страхування працівників окремих категорій залізничного транспорту. При страхуванні пасажирів такої проблеми не виникає. Термін дії полісу страхування збігається з поточним звітним періодом. Практична значимість. Використання наведеного підходу має сприяти правильному визначенню витрат на страхування, а отже, буде забезпечувати більш обґрунтоване визначення фінансового результату. Систематизація вимог податкового законодавства за окремими видами страхових послуг дозволить забезпечити правильність розрахунків.


Ключові слова


трахова послуга; страхування майна підприємства; страхування пасажирів; витрати на страхування; розрахунки за операціями страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Dema, D. I., Vilenchuk, A. N., Demyanyuk, I. V., (2013). Strakhovye uslugi: Tutorial. Moscow: Alerta.

Fisun, I. V., Chernyavskaya, A. V. (2010). Sushchnost strakhovoy uslugi kak tovara na strakhovom rynke. Scientific Herald of the Poltava University of Consumer Cooperatives of Ukraine. Series: Finance and credit. № 2, 178-183.

Govorushko, T. A., (2011). Strakhovye uslugi: uchebnik. Kiev: Tsentr uchebnoy literatury.

Gamankova, A. A. (2008). Strakhovaya usluga kak produkt deyatelnosti strakhovykh kompaniy v usloviyakh rynka. Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Series: The Economy. № 104, 16-19.

Ivasechko, V. V., (2012) Strakhovanie i ego vidy kak obekt ucheta. The Bulletin of the ZhDTU. Series: Economic sciences. № 1, 81-82.

Novak, V. P., Padyuka, M. V., Pilipenko, S. M. (2016) Uchet i dokumentalnoe oformlenie avtomobilnykh passazhirskikh perevozok. Scientific Journal of International Humanitarian University. Series: Economics and Management. № 16, 14-18.

Nalogovyy kodeks Ukrainy № 2755-VI (2010) Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

O bukhgalterskom uchete i finansovoy otchetnosti v Ukraine: Zakon Ukrainy № 996-XIV (1999) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Osadets, S. S., Artyukh, T. M., Gamankova, O. O., (2007) Strakhovі poslugi. Kiev: KNYeU.

Polozhenie (standart) bukhgalterskogo ucheta 16 Raskhody: prikaz Min. fin. Ukrainy № 318 (1999) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Pro zalіznichniy transport: Zakon Ukrainy 1996 (2015) Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80.

Pro strakhuvannya: Zakon Ukrainy 1996 (2015) Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro obov'yazkove osobiste strakhuvannya vіd neshchasnikh vipadkіv na transportі: Postanovlenie Kabineta Ministrov Ukrainy 1996 № 959 (2012) Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-96-%D0%BF.

Pro fіnansovі poslugi ta derzhavne regulyuvannya rinkіv fіnansovikh poslug: Zakon Ukrainy 1996 (2015) Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

Rachinska, A. V. (2016). Klasifіkatsіya rizikіv na zalіznichnomu transportі yak osnova formuvannya sistemi ekonomіchnoї bezpeki yogo funktsіonuvannya. Economy and Society, 6, 81-87.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Рачинська А. В. Класифікація ризиків на залізничному транспорті як основа формування системи економічної безпеки його функціонування / А. В. Рачинська // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 6. – С. 81–87.

Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР зі змінами та доповненнями станом на 02.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.04.2017)

Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями станом на 20.12.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.04.2017)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» від 14.08.1996 р. № 959 зі змінами та доповненнями станом на 28.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-96-%D0%BF (дата звернення: 14.04.2017).

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями станом на 20.12.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 14.04.2017).

Осадець С. С. Страхові послуги : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. проф. С. С. Осадець і доц. Т. М. Артюх. – Київ : КНЕУ, 2007. – 464 с.

Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.

Дема Д. І. Страхові послуги : навч. посібник / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем’янюк; за заг. ред. Д. І. Деми. – Київ : Алерта, 2013. – 484 с.

Фисун І. В. Сутність страхової послуги як товару на страховому ринку / І. В. Фисун, О. В. Чернявська // Науковий вісн. Полтавського ун-ту споживчої кооперації України. Серія : Фінанси та кредит. – 2010. – Вип. 2 (41). – С. 178–183.

Гаманкова О. О. Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку / О. О. Гаманкова // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2008. – Вип. 104. – С. 16–19.

Івасечко У. В. Страхування та його види як об’єкт обліку // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2012. – Вип.1(59). – С. 81–82.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : наказ Мін. фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11(дата звернення 14.04.2017).

Інструкція про застосування План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : наказ Мін. фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 14.04.2017).

Новак У. П. Облік та документальне оформлення автомобільних пасажирських перевезень / У. П. Новак, М. В. Падюка, С. М. Пилипенко // Науковий вісн. Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 14-18. – Електрон. аналог друк. вид.; режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_5 (дата звернення 14.04.2017).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України підписаний Президентом України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 14.04.2017).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : наказ Мін. фін. України від 31.12.1999 р. № 318. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення 14.04.2017).

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : підписаний Президентом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 14.04.2017).
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107609

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)