ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

О. V. VОRKUNOVA, N. V. KHOTYEYEVA, K. V. MACOVEUCHUK, K. S. PAVIGLIANITI-KARPOVA

Анотація


Мета. Цілі підприємства визначають величину прибутку, який воно прагне отримати від реалізації своїх послуг, однак в умовах складного економічного становища необхідно враховувати стан системи економічної безпеки. Стан системи економічної безпеки – це стан ресурсів підприємства, формування та ефективне використання яких залежить від багатьох факторів. Мета роботи –  визначити основні фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі. Методика. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано системний підхід, у рамках якого розглядається існуючий стан процесу формування економічної безпеки на підприємствах морської галузі. Результати. У роботі систематизовано фактори впливу на ефективність системи економічної безпеки підприємств морської галузі. Наукова новизна. Робота присвячена практичним аспектам процесу формування ефективної системи економічної безпеки. Виділено основні галузі, зміни в яких істотним чином впливають на стан ресурсів підприємств морської галузі. Практична значимість. Врахування факторів, що впливають на економічну безпеку дозволить підприємствам морської галузі удосконалити її систему з огляду на поточний стан ринку транспортних послуг.

Ключові слова


економічна безпека; система; процес формування; загроза, підприємства морської галузі.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P., & Liashenko, A. N. (2003). Ekonomycheskaia bezopasnost predpryiatyia: sushchnost y mekhanyzm obespechenyia: monohrafyia. Kyev, Ukraine: Libra.

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky (2017) Retrieved March, 05, 2017, from http://ukrstat.gov.ua

Averichev, I. M. (2014). Zakhody iz zabezpechennia rivnia ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvakh vodnoho transportu Ukrainy . Vodnyi transport : zb. nauk. pr. Kyivskoi derzh. akad. vodnoho transp., (1 (19)), 53-57.

Averichev, I. M., & Koba, V. H. (2013). Mistse vodnotransportnoi bezpeky v systemi zahalnoi transportnoi bezpeky Ukrainy. Zb. nauk. pr. Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho un-tu transp., (25), ekonomika i upravlinnia, 158-161.

Averichev, I. M. (2014). Mekhanizm zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv vodnoho transportu Ukrainy. Zb. nauk. pr. Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho un-tu transp., (27), ekonomika i upravlinnia, 163-170.

Averichev, I. M. (2013). Klasyfikatsiia zahroz ekonomichnoi bezpeky na vodnomu transporti . Problemy rozvytku suchasnoi ekonomichnoi nauky v transportnii haluzi : materialy mizhnarodnoi naukovo-prakt. konf., 89-90.

Yndeks kapytalnikh ynvestytsyi v Ukrayne za 2016 hod (2017) Retrieved March, 05, 2017, from http://mmgp.ru/showthread.php?t=501538

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения [Текст]: монография / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко – К.: Лібра, 2003. — 280 с.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.03.2017)

Аверічев І. М. Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України / І. М. Аверічев // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. акад. водного трансп. – Київ : КДАВТ, РИНЦ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 53–57.

Аверічев І. М. Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України / І. М. Аверічев, В. Г. Коба // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного ун-ту трансп. Сер. : «Економіка і управління». – Вип. 25. – Київ : ДЕТУТ, 2013. – Вип. 25. – С. 158–161.

Аверічев І. М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту України / І. М. Аверічев // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного ун-ту трансп. Сер. : «Економіка і управління». – Київ : ДЕТУТ, 2014. – Вип. 27. – С. 163–170.

Аверічев І. М. Класифікація загроз економічної безпеки на водному транспорті / І. М. Аверічев // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі : матеріали міжнародної науково-практ. конф., 20–22 листопада 2013 року, м. Київ. – Київ : КДАВТ, 2013. – С. 89–90.

Индекс капитальных инвестиций в Украине за 2016 год [Електронний ресурс]. - Режим доступа : http://mmgp.ru/showthread.php?t=501538 (дата звернення: 05.03.2017). – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107642

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)