DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107675

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Y. S. BARASH, T. Y. CHARKINA

Анотація


Мета. В Україні з’явилося багато докторських дисертацій, у яких наведені особисті парадигми здобувачів з розвитку пасажирських перевезень. На погляд авторів, ці особисті парадигми являють собою інноваційні підходи, які стосуються певної проблеми й між собою не завжди коригують. Метою статті є аналіз найсуттєвіших інновацій в пасажирському господарстві за останні 90 років та визначення основних напрямків інноваційного розвитку пасажирських перевезень, які увійдуть до нової комплексної парадигми. Методика. Для виконання досліджень було застосовано інноваційний підхід щодо розвитку пасажирських перевезень в Україні та положення теорії довгих хвиль М. Кондратьєва. Результати. У статті запропоновано дев’ять напрямків розвитку нової парадигми, розробка яких дозволить впровадити нові інноваційні технології в умовах обмежених інвестицій та стимулювати розвиток пасажирських перевезень на перспективу. У результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо впровадження нової парадигми розвитку пасажирських перевезень, яка ґрунтується на аналізі їх діяльності за попередні 90 років, використанні циклів Кондратьєва і включає дев’ять основних напрямків інноваційного реформування залізничного пасажирського транспорту, що дозволить підвищити його ефективність. Практична значимість. Реалізація дев’яти інноваційних напрямків розвитку пасажирських перевезень дозволить оптимізувати організацію руху пасажирських поїздів, підвищити їх швидкість, скоротити експлуатаційні витрати, встановити реальні тарифи на перевезення пасажирів, які будуть відповідати вимогам Директив ЕС.

 


Ключові слова


парадигма; хвилі Кондратьєва; обсяги пасажирських перевезень; критична межа безпеки; фактори впливу; ефективність пасажирських перевезень

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Bakalinskyi O. V. (2012) Marketynh pasazhyrskykh perevezen perspektyvnymy vydamy rukhomoho skladu zaliznyts: Teoriia, metodolohiia, praktyka (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk), Kyiv

Barash Yu. S. (2008) Restrukturyzatsiia zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh rynku (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk), Kharkiv

Hudkova V. P. (2015) Zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstv pasazhyrskoho transportu v umovakh sotsialno-oriientovanoi ekonomiky (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk) Dnipropetrovsk

Karas O. O. (2009) Formuvannia suchasnoho mekhanizmu upravlinnia pidpryiemstvamy v rynkovykh umovakh (na prykladi pasazhyrskoho hospodarstva zaliznychnoho transportu) (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk), Dnipropetrovsk

Kondratev N. D., Oparin D. I. (1928) Bolshie tsikly konyunktury: Doklady i ikh obsuzhdenie v Institute ekonomiki. Moskva

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi prohramy vprovadzhennia v PAT «Ukrainska zaliznytsia» kompleksnoi modeli pasazhyrskoho rukhu na period do 2021 roku (Proekt) (2015), Kyiv.

Kun, T. (1977). Struktura nauchnykh revolyutsiy. Moskva: Progress.

Martseniuk L. V. (2016) Teoretychni ta praktychni aspekty upravlinnia efektyvnistiu zaliznychnoho turyzmu. Dnipro: Dnipropetr. nats. un-t. zalizn. transp. im. akad. V. Lazariana

Matusevych O. O. (2015) Upravlinnia ekonomichnoiu efektyvnistiu zaliznychnykh pasazhyrskykh perevezen v umovakh transformatsiinykh zmin (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Dnipropetrovsk

Momot A. V. (2014) Ekonomichna efektyvnist vysokoshvydkisnykh pasazhyrskykh zaliznychnykh perevezen v Ukraini (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Dnipropetrovsk

Rekun I. I. (2016) Metodychni zasady rozvytku systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv zaliznychnoho transportu (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Dnipro

Tokmakova I. V. (2016) Teoretyko-metolohichni osnovy zabezpechennia harmoniinoho rozvytku zaliznychnoho transportu Ukrainy (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Tretiak V. P. (2015) Rozvytok sotsialnoi infrastruktury Ukrainy v umovakh hlobalizatsii (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Charkina T. Yu. (2013) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu zaliznychnykh pasazhyrskykh perevezen na rynku transportnykh posluh (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk). Kharkiv

Chornyi V. V. (2013) Metodoloho-praktychni osnovy zabezpechennia konkurentospromozhnosti zaliznyts na rynku vantazhnykh perevezen. (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kyiv

Yakymenko N. V. (2013) Metodolohichni aspekty upravlinnia protsesamy zabezpechennia ekonomichnoho zrostannia zaliznychnoho transport (Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk). Kharkiv

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Бакалінський О. В. Маркетинг пасажирських перевезень перспективними видами рухомого складу залізниць: Теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук / О. В. Бакалінський. – Київ, 2012. – 37 с.

Бараш Ю. С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Ю. С. Бараш. – Харків, 2008. – 37 с.

Гудкова В. П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально-орієнтованої економіки автореф. дис. … д-ра екон. наук / В. П. Гудкова. – Дніпропетровськ, 2015. – 39 с.

Карась О. О. Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства залізничного транспорту) : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. О. Карась. – Дніпропетровськ, 2009. – 23 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики / Н. Д. Кондратьев, Д. И. Опарин. – Москва, 1928. – 287 с.

Концепція Державної цільової програми впровадження в ПАТ «Українська залізниця» комплексної моделі пасажирського руху на період до 2021 року (Проект). – Київ, 2015. – 17 с.

Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – Москва : Прогресс, 1977.

Марценюк Л. В. Теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму [Текст]: монографія / Л. В. Марценюк; Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, - Дніпро, 2016. – 242 с.

Матусевич О. О. Управління економічною ефективністю залізничних пасажирських перевезень в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. … канд. екон. наук / О. О. Матусевич. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с.

Момот А. В. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук / А. В. Момот. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с.

Рекун І. І. Методичні засади розвитку системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. … д-ра екон. наук / І. І. Рекун. – Дніпро, 2016. – 39 с.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : автореф. дис. … д-ра екон. наук / І. В. Токмакова. – Харків, 2016. – 44 с.

Третяк В. П. Розвиток соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації. : автореф. дис. … д-ра екон. наук / В. П. Третьяк. – Харків, 2015.– 36 с.

Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. Ю. Чаркіна. – Харків, 2013. – 21 с.

Чорний В. В. Методолого-практичні основи забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень : автореф. дис. … д-ра екон. наук / В. В. Чорний. – Київ, 2013. – 37 с.

Якименко Н. В. Методологічні аспекти управління процесами забезпечення економічного зростання залізничного транспорту : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Н. В. Якименко. – Харків, 2013 . – 37 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)