ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

A. S. PYATIGORETS, A. I. TSYPLAKOV

Анотація


Мета. Стаття присвячена актуальним питанням обліку фінансового результату на підприємствах залізничного транспорту та дослідженню методичних підходів до формування фінансових результатів у різних країнах. Методика. Для вирішення завдань такого класу в статті використано загальнонаукові методи, у тому числі методи теоретичного пошуку й аналізу. Результати. Наведено аспекти визначення фінансового результату на підприємствах залізничного транспорту, які деталізують інформацію для ухвалення управлінських рішень. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку методичні підходи до обліку формування фінансових результатів з урахуванням закордонного досвіду. Практична значимість. Фінансовий результат є одним з найважливіших показників, який узагальнює всі результати господарської діяльності та характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі аспекти діяльності підприємства. Важливою особливістю є те, що на сьогодні в Україні діють дві різні методики визначення фінансового результату підприємства. Це зумовлено наявністю двох видів звітності – податкової та фінансової.

 


Ключові слова


фінансові результати; прибуток; збиток; дохід; витрати; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist, Pub. L. No. 996-ХІV (1999). Retrieved from www.ligazakon.ua

Pro opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv, Pub. L. No. 283/97-VR (2007). Retrieved from www.rada.kiev.ua

Pro hospodarski tovarystva, Pub. L. No. 1576-XII (1991). Retrieved from www. rada. kiev.ua

Metodychni rekomendatsii po zastosuvanniu rehistriv bukhhalterskoho obliku (2000). Retrieved from www. nau. kiev. ua

Pro korespondentsiiu rakhunkiv (2001) Retrieved from www. nau.kiev.ua

Nakaz DPA Ukrainy № 143 (1997) Retrieved from www.nau.kiev.ua

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv ta instruktsiia pro yoho zastosuvanniu (1999) Retrieved from www. nau.kiev.

Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku v Ukraini . (2009). Ukraine: Kyiv : KNT.

Butynets, F. F., & Horetska, L. L. (2003). Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. Zhytomyr , Ukraine: PP «Ruta».

Volodkin, M. V. (2003). Ekonomika promyslovoho pidpryiemstva. Kyiv, Ukraine: Znannia.

Holov, S. F., Kostiuchenko, V. M., & Kravchenko, I. Y. (2005). Finansovyi oblik : pidruchnyk. Kyiv, Ukraine: Libra.

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ГОСТ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ligazakon.ua (дата звернення: 3.04.2017)

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 27.04.07 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.kiev.ua (дата звернення: 3.04.2017).

Закон України «Про господарські товариства» від 19. 09. 1991 року, № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. rada. kiev.ua (дата звернення: 3.04.2017)

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. nau. kiev. ua (дата звернення: 3.04.2017)

Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001 р №143 «Про кореспонденцію рахунків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. nau.kiev.ua (дата звернення: 3.04.2017)

Наказ ДПА України від 8 липня 1997 р. №214 і зареєстрований в Міністерстві юстицій України 14.08.97 за 313/2117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua (дата звернення: 3.04.2017)

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та інструкція про його застосуванню затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. nau.kiev. (дата звернення: 3.04.2017)

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні – Київ : КНТ, 2009. – 172 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 544 с.

Володькін М. В. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / М. В. Володькін. – Київ : Знання, 2003. – 600 с.

Фінансовий облік : підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – Київ : Лібра, 2005. – 976 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i13.107842

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)