DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i14.123966

Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту

N. O. Bozhok, O. V. Kopytko, I. M. Harkusha

Анотація


Мета. Дана стаття стосується розробки методичних рекомендацій щодо оптимізації та автоматизації процесу інвентаризації основних засобів на підприємствах залізничного транспорту. Методика. Для повного висвітлення та вирішення задач такого класу в статті наведено поетапне застосування автоматизованого підходу, методи проведення інвентаризації із застосуванням штрих-кодів. Результати. У статті наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації інвентаризації основних засобів на підприємствах залізничного транспорту. Наукова новизна. Запропоновано оптимізований підхід для процесу проведення інвентаризації, застосування штрих-кодів та правила розробки та ведення програмного забезпечення. Практична значущість. Використання наведеного підходу з оптимізації інвентаризації дозволить полегшити роботу персоналу, на який покладено обов’язки проведення даного процесу.


Ключові слова


інвентаризація основних засобів; залізничні перевезення; оптимізація; автоматизація

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Ukraine, Ministerstvo finansiv Ukrainy. (2014). Polozhennia pro inventaryzatsiiu aktyviv ta zoboviazan. Retrieved February 20, 2018, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

Ukraine, Ministerstvo finansiv Ukrainy. (2003). Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv. Retrieved February 20, 2018, from http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ oneregulations/14281

Oblikova polityka publichnoho aktsionernoho tovarystva «Ukrainska zaliznytsia». (2016). Kyiv, Ukraine.

Ukraine, Verhovna Rada. (1999). Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini. Retrieved February 20, 2018, from http://zakon1.rada.gov.ua

Butynets, F. F., Chyzhevska, L. V., & Bereza, S. L. (2000). Bukhhalterskyi finansovyi oblik. Zhytomyr, Ukraine: ZhITU.

Sopko, V. V. (2000). Bukhhalterskyi oblik (3rd ed.). Kyiv, Ukraine: KNEU.

Turcheniuk, M. O., & Shvets, M. D. (2011). Marketynh. Kyiv, Ukraine: Znannia.

Fedko, V. P. (1998). Upakovka ta markuvannia. Moscow, Russian Federation: Ekspert-biuro.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення 05.11.2017 р.)

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ oneregulations/14281 (дата звернення 05.11.2017 р.)

Облікова політика публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №735 – Режим доступу http://uz.gov.ua (дата зве-рнення 05.11.2017 р.)

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: [Електронний ресурс]: Закон України від 16 липня 1999 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення 05.11.2017 р.)

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза: за ред. проф.Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТУ, 2000. – 608 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник // Сопко В. В. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

Турченюк М. О. Маркетинг: підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швец. К. : Знання, 2011. 319 с.

Федько В. П. Упаковка та маркування. / Федько В. П. – М.: Експерт-бюро - М.: ПРІОР, 1998. - 240 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)