DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i15.136603

Удосконалення управління соціального обслуговування шляхом впровадженя фулфілмент-компаній

O. Pavlikivska, A. Kernichniy, B. Kernichniy

Анотація


Мета. В статті розглянуто сутність та характерні риси фулфілменту, який  обумовлений бурхливим розвитком Інтернет-торгівлі. Власне ці обставини  зумовили в Україні пошук нових логістичних підходів у доставці товарів, що вплинуло на організацію логістики фулфілмент-компаній. Методика. Авторами здійснено аналіз комплексу послуг фулфілмент-операторів. Наведені характерні риси учасників ринку та їхні вимоги до обрання фулфілмент-партнерів. Обґрунтовано наукові підходи та чинники, за рахунок яких можна забезпечити стабільне функціонування фулфілмент-операторів в Україні. Результати. Дослідження здійснено на прикладі логістичних підприємств, що функціонують в умовах трансформаційної економіки .


Ключові слова


фулфілмент; Інтернет-магазин; логістика; електронна комерція; аутсорсинг

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Агафонова А. Н. Особенности моделей аутсорсинга бизнес-процесов в электронной коммерции / А.Н. Агафонова // Известия УрГЭУ. – 2014. – №4 (54). – С.58-63.

Виноградов А.Б. Логистическая поддержка развития операторов розничной интернет-торговли (часть 2) / А.Б.Виноградов, Д.М. Кольчугин // Логистика сегодня. – 2013. – №5(103). – С. 348-355.

Фулфилмент – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novaposhta.ua/ru/fulfilment

Мировой тренд – фулфилмент – набирает обороты в Украине – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://logist.fm/publications/mirovoy-trend-fulfilment-nabiraet-oboroty-v-ukraine

Как открыть свой бизнес. Фулфилмент в России. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budzdorvum.ru/index.php/cboi-biznes/717-fulfilment-v-rossii.html

Клімов В. «Нова пошта»: Із-за кризи кілька логістичних операторів залишать ринок. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ain.ua/2014/11/28/ 552342

Леонов В. В Украине появляется полноценный фулфилмент В.Леонов // Дистрибуция и логистика. – 2015. – № 5. – С.6-7.

Логістична компанія «Логістик плюс». Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://www.logisticplus.com.ua/index. php?cat=209〈=rus

Фулфилмент для интернет-торговли Исследование компании Data Insight. 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/ Data_Insight/ss-57319738

REFERENCES

Agafonova, A. N. (2014). Osobennosti modeley autsorsinga biznes-protsesov v elektronnoy kommertsii. Izvestiya UrGEU, (4 (54)), 58-63.

Fulfylment. (n.d.). Retrieved July 3, 2018, from https://novaposhta.ua/ru/fulfilment.

Mirovoy trend – fulfilment – nabiraet oboroty v Ukraine. (2017, June 08). Retrieved July 3, 2018, from http://logist.fm/publications/mirovoy-trend-fulfilment-nabiraet-oboroty-v-ukraine

Klimov, V. (2014, November 28). «Nova poshta»: Iz-za kryzy kilka lohistychnykh operatoriv zalyshat rynok. Retrieved July 3, 2018, from https://ain.ua/2014/11/28/vyacheslav-klimov-novaya-pochta-iz-za-krizisa-neskolko-logisticheskix-operatorov-pokinut-rynok.

Leonov, V. (2015). V Ukraine poyavlyaetsya polnotsennyy fulfilment. Distributsiya I Logistika, (5), 6-7.

Lohistychna kompaniia Lohistyk plius. (n.d.). Retrieved July 3, 2018, from http://www.logisticplus.com.ua/index. php?cat=209〈=rus

Fulfilment dlya internet-torgovli Issledovanie kompanii Data Insight. (2016, January 21). Retrieved July 3, 2018, from https://www.slideshare.net/Data_Insight/ss-57319738
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)