ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

Володимир Володимирович Бобиль

Анотація


Розглянуті основні показники оцінки фінансового стану позичальника - юридичної або фізичної особи. Побудовано математичну модель, яка забезпечує високу адекватність на відносно малих вибірках нечітких суперечних вхідних даних.

Ключові слова


кредитний ризик; фінансовий стан позичальника

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банку [Електрон. ресурс]: Затв.: Постанова НБУ 06.07.2000. №279 зі змінами і доповненнями. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Притоманова, О. М. Оцінка фінансового стану позичальника - юридичної особи у сучасному банку [Текст] / О. М. Притоманова, В. В. Бобиль // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. -

- Вип. 221, т. 1. - С. 172- 184.

Шор, Н. З. Методы минимизации недиффере-нцируемых функций и их приложения [Текст] / Н. З. Шор. - К: Наук. думка, 1979. - 199 с.

Пищулин, А. С. Кредитный скоринг: проблемы и решения [Текст] / А. С. Пищулин // Корпоративные системы. - 2005. - № 6. - С. 14-16.

Бюлетень Національного Банку України [Електрон. ресурс].- 2007. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Синки, Дж. Финансовый менеджмент в ком-мерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Дж. Синки. - М: Альпина Бизнес Букс,

- 1018 с.

Притоманова, О. М. Сучасні системи кредитного скорингу у споживчому кредитуванні [Текст] / О. М. Притоманова, В. В. Бобиль // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - 2007. -Вип. 222, т. 5. - С. 1281- 1298.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15551

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)