DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15553

Визначення ліквідаційної вартості майна

Микола Васильович Гненний, Олег Миколайович Гненний

Анотація


У статті розглядається взаємозв'язок ринкової і ліквідаційної вартості об'єкту оцінки. Встановлено, що домінуючий у літературі підхід «беззбиткового» продажу об'єкту за ліквідаційною вартістю показує результати, що істотно відрізняються від співвідношення цін вільних і прискорених продажів, що спостерігається на ринку. Запропоновано альтернативний підхід до визначення коефіцієнта до ринкової вартості, що враховує перехід до ліквідаційної вартості. Підхід заснований на функціональній залежності коефіцієнту від співвідношення обмеженого і необмеженого термінів експозиції.

Ключові слова


ліквідаційна вартість; ринкова вартість; термін експозиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Національний стандарт № 1 «Загальні заса-ди оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

Галасюк, В. В. Практические аспекты опре-деления ликвидационной стоимости объектов залога и активов ликвидируемых предприятий [Текст] / В. В. Галасюк // Академічний огляд. – 1999. - № 1. – С. 41-45.

Галасюк, В. В. Способ учета эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов [Текст] / В. В. Галасюк, В. В. Галасюк // Державний інформаційний бюле-тень про приватизацію. – 2000. - № 4. – С. 71-73.

Галасюк, В. В. Практические аспекты учета фактора эластичности спроса по цене при определе-нии ликвидационной стоимости объектов оценки и характеристика их ликвидности [Текст] / В. В. Гала-сюк, В. В. Галасюк // Вісник оцінки. – 2003. - № 4. – С. 28-33.

Козырь, Ю. В. Оценка ликвидационной стоимости [Текст] / Ю. В. Козырь // Вопросы оцен-ки. – 2000. № 4.

Галасюк, В. В. Учет фактора экономической вынужденности реализации объектов оценки при определении их ликвидационной стоимости [Текст] / В. В. Галасюк // Государственный информацион-ный бюллетень о приватизации. – 2003. - № 5. – С. 33-37.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)