DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15555

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. Г. Дейнега, А. Ю. Реброва

Анотація


У статті визначені основні чинники, які позитивно та негативно впливають на залучення транзитних ва-нтажів через територію України, та вивчена політика сусідніх країн щодо розвитку даного виду перевезень.

Ключові слова


обсяги перевезень; рухомий склад; колія; транзитний вантажопоток

Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко, А. А. Прогноз обсягів вантажних і пасажирських перевезень на перспективу до 2010 року [Текст] / А. А. Акуленко // Залізничний трансп. Украї-ни. – 2009 р. – № 6. – С. 41-43.

Бельченко, Т. Комбіновані перевезення поста-влять на нову платформу [Текст] / Т. Бельченко // Ма-гістраль. – 2010 р. – № 9. – С. 8-10.

Дейнека, О. Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України [Текст] / О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова // Вісн. еко-номіки транспорту і промисловості. – Х., 2009. – № 25 – С. 62-65.

Коновалов, Д. Орудие борьбы с кризисом – транзит [Текст] / Д. Коновалов // Магістраль. – 2010 р. – № 8. – с.8-10.

Копылов, Н. На повестке дня – требование к инфраструктуре [Текст] / Н. Копылов // Магістраль – 2010 р. – № 8. – С. 13-14.

Копылов, Н. Нужен совмесный тариф [Текст] / Н. Копылов // Магістраль. – 2010 р. – № 5. – С. 5-8.

Копылов, Н. В очікуванні законної підтримки [Текст] / Н. Копылов // Магістраль. – 2010 р. – № 7. – С. 3.

Пшінько, О. М. Біомодальні технології пере-везень – ключ до нових сегментів транспортного рин-ку [Текст] / О. М. Пшінько // Залізничний трансп. України. – 2009 р. – № 5. – С. 20-25.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)