ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Т. А. Ільницька

Анотація


У статті проаналізовано особливості застосування ситуаційної методології та ситуаційного аналізу в державному управлінні, прогнозний потенціал аналітичної діяльності, визначено основні проблеми станов-лення ефективної демократичної політичної системи.

Ключові слова


державне управління; ситуаційний підхід; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Казиев, В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем БИНОМ, Лаборатория зна-ний. Интернет-университет информационных тех-нологий – ИНТУИТ. ру, 2006.-360 с.

Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование [Текст]: учеб. пособие / А. С. Ахременко – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.

Мазур, И. И. Эффективный менеджмент [Текст]: учеб. пособ. для вузов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М.: Высш. шк., 2003.- 555с.

Бакуменко, В. Аналітичне забезпечення фо-рмування державно-управлінських рішень [Текст] / В. Бакуменко // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 4. –358 с.

Горбатенко, В. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика [Текст] / В. Горбатенко. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15556

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)