DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15557

ВИПУСК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

С. В. Каламбет, І. М. Міро

Анотація


Розглянуто сучасний стан українського фондового ринку, перспективи його розвитку та існуючі обме-ження. Запропоновано аналіз українського ринку корпоративних облігацій як джерела фінансових ресурсів для підприємств. Накреслені перспективи випуску облігацій для підприємств.

Ключові слова


ринок корпоративних облігацій; емітенти; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV [Текст] // Голос України. - 2006. - 14 квіт. - № 69.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР [Текст] // Голос України. - 1995. - 14 лют.

Білоус, І. В. Інвестиційна привабливість корпоративних облігацій та їх ризики [Текст] / І. В. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - К: НДЕІ, 2008. - № 3. -С. 91-95.

Буй, Т. Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів [Текст] / Т. Г. Буй // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 190-197.

Науменкова, С. В. Використання структуро-ваних цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні [Текст] / С. В. Науменкова, С. В. Буй // Фінанси України. - 2010. - № 2. -С. 89-101.

Нічосова, Т. В. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій [Текст] / Т. В. Нічосова, І. О. Лютий // Фінанси України. - 2008. - № 6. -С. 1-10.

Нічосова, Т. В. Ринок корпоративних облігацій реального сектора економіки [Текст] / Т. В. Нічосова, І. О. Лютий // Фінанси України. - 2006. -№ 7. - С. 59-68.

Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електрон. ресурс]. -Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)