DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15558

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Г. Кірдіна

Анотація


Розкрито теоретичні аспекти забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного транспор-ту України.

Ключові слова


залізничний транспорт; інвестиційно-інноваційний розвиток; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань, В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст]: монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Костюк, М. Д. Техніко-технологічне забез-печення інтермодальних та інтероперабельних пере-везень [Текст] / М. Д. Костюк, Ю. В. Дьомін // Залі-зничний транспорт. – 2009. - № 3. – С. 3-7.

Лоза, С. П. Можливі джерела фінансування інвестицій в залізничний транспорт України [Текст] / С. П. Лоза // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. пр. - 2007. - С. 1442-1451.

Сич, М. Д. Проблеми управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку залізничного транспорту [Електрон. ресурс] / М. Д.Сич, В. П. Ільчук, С. М. Вдовенко // Вісн. Чернігів. держ. технолог. ун-ту: зб. наук. пр. - 2009. - № 35. Режим доступу: ЬИ_і/Лу^.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vcndtu/Ekon/2009 35/index.htm.

Цвєтов, Ю. М. Впровадження сучасних інноваційних технологій на транспорті та забезпечення його інтеграції з європейською та світовою транспортними системами [Текст] / Ю. М. Цвєтов, М. Ю. Цвєтов // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: 3-я междунар. научно-практ. конф., 23-27 июня 2008 г.: материалы. - Судак, 2008. - С. 62-63.

Яновський, П. О. Сучасні вимоги до перспективних технологій перевезень [Текст] / П. О. Яновський // Залізничний транспорт. - 2009. -№ 3. - С. 23-26.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)