МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Н. П. Козенкова, В. М. Тенета

Анотація


У статті розглянуто основні положення контролю інвестиційних ризиків, основні принципи формування системи внутрішнього інвестиційного контролю.

Ключові слова


інвестиційні ризики; внутрішній контроль; ефективність управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітлінський, В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві [Текст]: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. - К: КНЕУ, 2004. -480 с.

Контроллинг как инструмент управления предприятием [Текст] / под ред. Н. Г. Данилочки-ной. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 278 с.

Мороз, О. В. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику [Текст]: монографія / О. В. Мороз, А. В. Матвійчук. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. - 177 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства [Текст] / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 141 с.

Устенко, О. Л. Теория экономического риска [Текст]: монография / О. Л. Устенко. - К: МАУП. -1997. -164 с.

Хозяйственный риск и методы его измерения : пер. с венгр. [Текст] / Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Мико и др. - М.: Экономика, 1979. - 183 с.

Risk management & insurance. – 8th ed. / C. Arthur, C. Williams, P. C. Young, M. L. Smith. – N. Y.: McGraw-Hill, Inc. 1998. – P.12–22.: http://www3.ntu.edu.sg/lib/collections/rbr/rbr07-1/NBS.htm
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15559

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)