ЕФЕКТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ – ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В. І. Копитко

Анотація


У статті розглядаються проблеми ефективного реформування залізничної галузі з урахуванням вимог економічної безпеки держави. Проведено аналіз сучасного стану економіки залізничного транспорту, оцінку інфраструктурної політики, обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку в умовах глобалізації світо-вої економіки та поглиблення системних криз. Стратегія розвитку залізничного транспорту повинна врахо-вувати інтелектуальний продукт та можливості партнерства між державою та приватним бізнесом.

Ключові слова


залізнична галузь; інфраструктура; реформування; економічна безпека держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Транспорт і зв’язок України 2008. Статистичний збірник [Текст] / Державний комітет статистики України. - К, 2009. - 281 с.

Мунтіян, В. І. Теоретичні засади економічної безпеки [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.niurr.gov.ua/ukr/conference/кт йіі поу 2000/muntian.htm g_sl_nv_

Ізосімова, Н. Порядок денний - 2010: першочергові реформи для забезпечення стійкого зростання української економіки [Електрон. ресурс]. -Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2020/68500/

Туган-Барановський, М. Синтез теорії граничної цінності з трудовою теорією вартості [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-3602.html

Мних, О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і маркетинг [Текст]: монографія / О. Б. Мних. -Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - 428 с.

Економічне зростання та інфраструктурні гальма [Електрон. ресурс] / Бураковський І., Мов-чан В., Сисенко Н., Юзефович І. Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2020/61877/

Необхідність застосування державно-приватного партнерства на залізничному транспорті

// http://www.ekuzt2009.detut.edu.ua
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15560

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)