РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

М. В. Кийко, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов

Анотація


У статті розглядається розвиток наукової думки стосовно питань управління фінансами.

Ключові слова


фінансові ресурси; фінансовий менеджмент; стратегія управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко, В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті [Текст] / В. Л. Андрющенко. – Л.: Каме-няр, 2000.

Бельский, К. С. Финансовое право: наука, ис-тория, библиография [Текст] / К. С. Бельский. – М.: Юрист, 1995.

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент: Пол-ный курс [Текст] в 2 т. / Ю. Бригхэм, Л. Гапенски // пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. – СПб.: Эконо-мическая школа, 2005. Т. 1. – 497 с., Т2. – 669 с.

Ван Хорн Джеймс, К. Основы финансового менеджмента [Текст]: пер. с англ. / К. Ван Хорн Джеймс, М. Джон Махович (мл.) – 11-е изд. / под ред. канд. экон. наук В. А. Кравченко. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 992 с.

Василик, О. Д. Теорія фінансів [Текст] / О. Д. Василик. – К.: Н/ОС, 2000. – С. 82-89.

Губский, Е. Ф. Лауреати Нобелівської премії [Текст] / Е. Ф. Губский. 1992.

Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент [Текст] / Г. Г. Кірейцев.

– Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.

Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.:Знання, 2008. – 483с.

Корнійчук, Л. Я. Історія економічних учень [Текст] / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 562 с.

Маслова, С. О. Гроші і кредит [Текст] / С. О. Маслова. – 2002 р.

Морданова, Е. А. Эффективность управления финансовыми ресурсами предприятий: На примере компаний отрасли железнодорожного транспорта [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Е. А. Морданова. – Москва, 2005. – 205 с.

Пушкарева, В. М. История финансовой мыс-ли и политика налогов [Текст] / В. М. Пушкарева. – М., 1996.

Райзберг, Б. А. Курс экономики [Текст] / Б. А. Райзберг. – М.: Инфра-М, 1997. – 712 с.

Сазонець, І. Л. Управління місцевими фінан-сами [Текст] / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 200 с.

Самуельсон, П. А. Макроекономіка [Текст]: пер з англ. / П. А. Самуельсон, В. Д. Нордхауз. – К.: Основи, 1995.

Ядгаров, Я. С. История экономических уче-ний [Текст]: учеб. для студентов вузов / Я. С. Ядгаров. 3-е изд. – М.: Инфра-М, 1999. – 320 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15563

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)