ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. П. Пінчук

Анотація


У статті подано послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевозок в умовах реформування залізничної галузі.

Ключові слова


реструктуризація; компанії-оператори; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма реформування залізничного транспорту України на 2010-2015 роки [Текст]. – 2009.

Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. – 2010.

Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурен-тоспособностью организации [Текст]: Учебное по-собие / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 544 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15568

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)