СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОЦІНКА ТА РОЗВИТОК

В. В. Фролов

Анотація


У статті розглянуто основні положення щодо формування стратегічного організаційного потенціалу, йо-го основні складові та механізм управління.

Ключові слова


ефективність діяльності; організаційний потенціал; стійкість; динамічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Отенко, И. П. Стратегическое управление по-тенциалом предприятия [Текст]: научное издание / И. П. Отенко. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2006. – 256 с.

Отенко, И. П. Потенциал предприятия и его виды [Текст] / И. П. Отенко. // – Наук. вісн. Пол-тавського ун-ту споживчої кооперації України. – 2001. - № 4. – С. 19-20.

Бузько, И. Р. Стратегический потенциал: фор-мирувание приоритетов и развитие предприятия [Текст]: монография / И. Р. Бузько, И. Є. Дмитренко, Е. А. Сущенко. // Восточноукр. нац. ун-т

им. В. Да-ля; Донбасский горнометталургичекий ин-т. – Ал-

Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст]: навч. посібн. / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с.

Микитенко, В. В. Діагностика стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Микитенко, І. А. Ігнатієва // Вісн. економ. науки України. – 2005. - № 2. – С. 77-80.

Коленда, Н. В. Теоретичні основи формування стратегічного потенціалу рекреаційної системи регі-ону [Текст] / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда // Регіона-льна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 3 (15). – С. 124 –129.

Ansoff, I. H. Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy or Growth and Expansion [Text] / I. H. Ansoff. – McGraw-Hill: New York, 1965.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15571

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)