МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

О. М. Широкова

Анотація


В статті обґрунтовано доцільність побудови економічної діяльності залізничного транспорту у відповід-ності з дією основних економічних законів, таких як: закон попиту, закон пропозиції та закон беззбитково-сті. Визначено механізм оцінки нових організаційних і управлінських рішень за допомогою застосування

Ключові слова


залізничний транспорт; закон попиту; пропозиції і беззбитковості

Повний текст:

PDF

Посилання


Широкова, О. М. Обґрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України [Текст] / О. М. Широкова // Економіст. – 2008. – № 5 (259). – С. 42-44.

Широкова, О. М. Нові підходи реструктури-зації залізничної галузі України [Текст] / О. М. Ши-рокова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 22. – С. 279-282.

Широкова, О. М. Теоретичні підходи щодо створення ефективної організаційної структури тра-нспорту України [Текст] / О. М. Широкова // Вісн. економ. трансп. і промисловості. – 2008. – № 24. – С. 44-47.

Широкова, О. М. Нові підходи реструктури-зації залізничної галузі України [Текст] / О. М. Ши-рокова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 22. – 280 стор.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15572

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)