МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Шульга, О. О. Матусевич

Анотація


Розглядаються методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості управлінських рішень з позицій сучасних концепцій.

Ключові слова


ефективне управління підприємством; прийняття рішень; виробничо-фінансовий план

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаров, М. Я. Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі [Текст] / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України – 426 с.

Веселовская, О. Е. Некоторые аспекты форми-рования оптимальной структуры инвестиционных ресурсов предприятия [Текст] / О. Е. Веселовская. // Экономикс. Финансы. Право. – 2006. – № 9. – С. 15-18.

Білик, М. Д. Бюджетування у системі фі-нансового планування [Текст] / М. Д. Білик. // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 97-109.

Зятковський, І. В. Бюджет підприємства як ін-струмент управління фінансовими ресурсами [Текст] / І. В. Зятковський. // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 75-79.

Савчук, В. П. Особливості системи бюджету-вання підприємств [Текст] / В. П. Савчук, М. М. Ві-ніченко. // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 55-60.

Сіднев, С. П. Математичні методи підвищення якості управлінських рішень [Текст] / С. П. Сіднев, О. Д. Шарапов. – К.: 1997. – 237 с.

Чугунов, І. Я. Розвиток програмно-цільового методу планування [Текст] / І. Я. Чугунов, І. В. За-патріна. // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 8.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i1.15573

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)