DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16738

Державне регулювання та механізми реалізації соціально-економічної політики держави

Л. М. Борщ

Анотація


У статті розглядається розвиток суспільства, яке постійно змінюється в процесі світової глобалізації, і разом з яким змінюється роль держави в економічному і соціально-економічному розвитку.

Ключові слова


державне регулювання, економічна система, попит, пропозиція, фінансовий ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин, Л. Роль государства в становле-нии и регулировании рыночной экономики [Текст] / Л. Абалкин // Вопр. экономики. – 1997. – № 6.

Білик, Ю. Фіксований податок – шлях до відновлення виробництва [Текст] / Ю. Білик // Урядовий кур’єр. – 1998. – 4 лип.

Гальчинський, А. Відновити дієздатність держави [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2000. – № 8.

Геєць, В. Реструктуризація підприємств як умова оздоровлення економіки [Текст] / В. Геєць // Розбудова держави. – 1998. – № 5/6.

Гурне, Б. Державне управління [Текст] / Б. Гурне. – К., 1993.

Даниленко, А. Етапи становлення підп-риємництва в різних сферах АПК України [Текст] / А. Даниленко // Регіон. економіка. – 1997. –№ 2.

Соціально-економічне районування України [Текст] / М. І. Долішній та ін. – Л., 1997.

Долішній, М. Моделі державного регулю-вання в ринковій економіці [Текст] / М. Долішній, Г. Г. Козоріз // Економіка України. –1999. – № 6.

Єрмошенко, М. Визначення загрози наці-ональним інтересам держави у фінансово-кредитній сфері [Текст] / М. Єрмошенко // Економіка України. – 1999. – № 1.

Крупка, М. І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть [Текст] / М. І. Крупка. – Л., 1997.

Кузьмін, О. Е. Сучасний менеджмент [Текст] / О. Е. Кузьмін. – Л., 1995.

Мазур, Г. Ґрунти України: їхнє сучасне і майбутнє [Текст] / Г. Мазур // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 183.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)