DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16740

Аналіз існуючого стану вагоноремонтної бази України

Ю. В. Булгакова

Анотація


Виконано аналіз вагонних депо України з ремонту вантажних вагонів для обґрунтування необхідності проведення реформування вагоноремонтної бази.

Ключові слова


потужність, вагон, депо, об’єкт ремонту, вагоноремонтна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихідні дані Укрзалізниці станом на 30.11.2009 рік.

Аввакумов, С. М. Исследование вопросов специализации, концентрации и размещения вагоноре-монтних предприятий по сети железных дорог СССР [Текст] / С. М. Аввакумов: дис. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук – М., 1971. – 220 с. с ил.

Бараш, Ю. С. Рациональные пути развития технической базы для деповского ремонта грузовых ва-гонов [Текст] дис. канд. техн. наук / Ю. С. Бараш; БИИЖТ. – Гомель, 1981. – 182 с.

Про схвалення Концепції державної програми реформування залізничного транспорту України [Текст]: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 651-р від 27 грудня 2006 р.




Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)