Методи прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку

Н. О. Гайдук

Анотація


У роботі дано визначення методів, що можуть бути використані для прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку.

Ключові слова


методи прогнозування,залізничний транспорт, планування, пасажирські перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планиро-вание в условиях рынка [Текст]: учеб. пособие / Л. Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 260 с.

Редченко, К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст]: навчальний посібник / К. І. Редченко. – Л.: Новий Світ-2000, Альтаїр-2002, 2003. – 272 с.

Фатхудинов, Р. А. Стратегический менедж-мент [Текст]: учебник для вузов / Р. А. Фатхутди-нов. – М.: ЗАО «Бізнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 416 с.

Макаренко, М. В. Стратегічне прогнозування роботи залізничного транспорту [Текст] / М. В. Макаренко // Залізн. трансп. України. – 2004 – № 2. – С. 49-51.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16741

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)