Удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту на основі покращення якості продукції

О. І. Калініченко

Анотація


Розглянуто механізм процесу управління конкурентоспроможністю промислового підприємства залізни-чного транспорту на основі удосконалення якості.

Ключові слова


конкурентоспроможність; якість; транспортне обслуговування; продукція; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Мачерет, Д. Тяжелый груз конкуренции [Текст] / Д. Мачерет, А. Ришков, И. Чернигина // Мир транспорта. – 2008. – № 1. – С. 58-65.

Економіка міжнародних залізничних переве-зень [Текст]: підручник / [Данько М. І., Ди-кань В. Л., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О., Юрчен-ко Ю. М.]. – Х.: ТОВ «Олант», ЧП Чиженко, 2004. – 352 с.

Залізниці світу в ХХІ столітті [Текст]: моно-графія / за заг. ред. Г. М. Кірпи. – Дн.: Вид-во Дніп-ропетр. нац.. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна, 2004. – 244 с.

Гличев, А. В. Основы управления качеством продукции [Текст] / А. В. Гличев. – М.: АМИ, 1998. – 336 с.

Дикань, В. Л. Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства [Текст]/

B. Л. Дикань // Економіка України. – 1996. – № 1. –

C. 43-48.

Исикава, К. Японские методы управления ка-чеством [Текст] / К. Исикава; сокр. пер. с англ. под ред. А. В. Гличева. – М.: Экономика, 1988. – 214 с.

Калита, П. Я. Система всеобщего управления качеством (TQM) [Текст] / П. Я. Калита, Т. И. Сарнавская. – К.: УАК, МЦК «ПРИРОСТ», 1997. – 38 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16753

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)