DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16754

Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу як комплексна категорія

О. Г. Кірдіна

Анотація


Розроблено теоретичні основи гнучкості інвестиційно-інноваційного потенціалу залізничного транспор-ту: визначено сутність поняття «гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу», встановлено її види та впливові фактори; сформовано критерії оцінки.

Ключові слова


гнучкість; інвестиційно-інноваційний потенціал; продукція; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеенко, В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия [Текст] / В. Н. Авде-енко, В. А. Котлов. – М.: Экономика, 1989. – 209 с.

Проскуряков, А. В. Гибкость производствен-ных систем: методология анализа и оценки [Текст] / А. В. Проскуряков // Вестн. машиностроения. - 1986. - № 7.- С. 59-66.

Пуховский, Е. С. Гибкие производственные системы машиностроительного производства [Текст] / Е. С. Пуховский. – К.: УМК ВО, 1991. – 240 с.

Чейз, Р. Производственный и операционный менеджмент [Текст] 10-е изд. / Р. Чейз, Н. Эквилайн, Дж. Якобс, Ф. Роберт. – М: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 704 с.

Стивенсон, В. Дж. Управление производством [Текст] / В. Дж. Стивенсон. – М.: БИНОМ; Лабора-тория базовых знаний, 2002. – 928 с.

Петрович, Й. М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефек-тивність його використання в умовах трансформації [Текст] // Й. М. Петрович // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. - № 640. – С. 3-8.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)