Шляхи підвищення надійності і ефективності роботи вагонного парку напередодні ЄВРО-2012

І. М. Лучко, В. В. Кассір

Анотація


Для забезпечення прогнозної потреби у пасажирських перевезеннях залізничним транспортом проаналі-зовано динаміку собівартості ремонтів вагонного парку, запропоновано шляхи вдосконалення амортизацій-ної та інвестиційної політики.

Ключові слова


економічна ефективність; собівартість перевезень; ремонт; вагон

Повний текст:

PDF

Посилання


Потренко, Е. А. Динамика перевозок на же-лезнодорожном транспорте [Текст] / Е. А. Потре-нко // Залізн. трансп. України. – 2010. – № 6. – С. 53-55.

Акуленко, А. А. Прогноз обсягів вантажних і пасажирських перевезень на перспективу до 2020 року [Текст] / А. А. Акуленко, П. О. Яновсь-кий // Залізн. трансп. України. – 2009. – № 6. – С. 41-42.

Ломотько, И. И. Оптимизация процесса ли-зинга железнодорожного подвижного состава в современных экономических условиях [Текст] / И. И. Ломотько, В. И. Панкратив, Е. В. Сумарин // Залізн. трансп. України. – 2009. – № 5. – С. 28-31.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16768

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)