DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16803

Визначення економічної сутності ринку пасажирських автомобільних первезень

О. В. Мороз

Анотація


Визначено специфіку транспортної послуги як підвид транспортної діяльності та як основу формування ринку автомобільних пасажирських перевезень. Запропоновано базові параметри для оцінки стану спожи-вання транспортних послуг і формування їх ринку.

Ключові слова


міський пасажирський транспорт; послуга; попит; пропозиція; перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Пассажирские автомобильные перевозки [Текст]: учебник для вузов / под ред. В. А. Гудкова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 448 с.

Спірін, І. В. Міські автобусні перевезення [Текст]: справочник. – М.: Транспорт, 1991. – 238 с.

Шканова, О. М. Маркетинг послуг [Текст]: навч. посібник / О. М. Шканова – К.: Кондор, 2003. – 304 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)