Типологія відповідальності альтернатив під час ухвалення рішень

О. Г. Шатохін

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано типологію відповідності альтернатив під час ухвалення рішень. Важливою є характеристика будь-якої альтернативи, це міра її відповідності нормальній щоденній діяльнос-ті організації.

Ключові слова


управлінське рішення; альтернатива; показники; ризик; критерії

Повний текст:

PDF

Посилання


Ларічев, О. І. Об'єктивні моделі і суб'єктивні рішення [Текст] / О. І. Ларічев. – М.: Наука, 1987.

Simon, H. Heuristic problem solving: the next advance in [Text] / H. Simon, A. Newell.

Кини, Р.Л. Размещение энергетических объек-тов : выбор решения [Текст] / Р. Л. Кини. М: Энер-гоатомиздат, 1983.

Альгин, А. П. Риск в предпринимательстве [Текст] / А. П. Альгин. Спб., 1992.

Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент [Текст] / И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996.

Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущ-ность, методы измерения, пути снижения [Текст] /

B. М. Гранатуров. – М.: Издательство «Дело и Сер-вис», 1999.

Клейнер, Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопас-ность [Текст] / Г. Б. Клейнер. – М.: Перспектива, 1997.

Лапуста, М. Г. Риски в предпринимательской деятельности [Текст] / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршу-кова. – М.: Финансы и статистика, 1998.

Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф. – М., Экономика, 1989.

Кунц, Г. Управление [Текст]: в 2 т. / Г. Кунц,

C. О. Доннел. – М., Прогресс, 1981.

Оптнер, С. Л. Системный анализ для реше-ния деловых и промышленных проблем [Текст] / С. Л. Оптнер. – М., 1962.

Клеланд, В. Системный анализ и целевое управление [Текст] / В. Клеланд, Д. Кинг. – М., 1974.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16806

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)