Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту

Ю. М. Варакута, В. В. Бобиль

Анотація


Розглянуто особливості управління трудовими ресурсами та оплата праці на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання. Надані пропозиції щодо удосконалення організації обліку праці та заробітної плати, а також системи матеріального стимулювання працівників в системі управлінського обліку.

Ключові слова


заробітна плата; трудові ресурси; залізничний транспорт; собівартість; фонд заробітної плати; продуктивність праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Корягін, О. Автоматизація в поміч: системи оплати праці та нормування [Текст] / О. Корягін // Праця і закон: [науково-економічний та суспільно-політичний журнал; Ч. 5 (113)]. -К.,2009. -с. 40.

Голов, С. Ф. Управлінський облік. Підручник

[Текст] / С. Ф. Голов. - 3-те вид. - К.: Лібра, 2006. - 704 с

Бутинець, Ф. Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних заходів спеціальності «Облік і аудит» [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с

Друри К. Введение в управленческий производственный учет [Текст] / К. Друри. - М.: Энергоиздат, 1998. - 268.

Карпова, Т. П. Управленческий учет [Текст] / Т. П. Карпова. - М: ЮНИТИ, 2002,- 350с.

Кобец, О. В. Економіка, організація і планування виробництва на залізничному транспорті. Частина 1 [Текст]: Навч. посібник / О. В. Кобец, Т. Г. Пивовар. - К:Дельта, 2008. - 206 с [Текст]

Закон України, від 22.12.2012 року N 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)