Планування обсягів вантажопереробки на залізничному транспорті

Н. А. Галуненко

Анотація


Визначено вплив обсягів вантажних перевезень на обсяги вантажопереробки. Розглянуто можливість планування обсягів вантажопереробки, за умов їх постійної зміни.

Ключові слова


планування; обсяги робіт; вантажообіг

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальов, В. І. Оптимальне планування вантажних перевезень з урахуванням повернення порожніх вагонів [Електронний ресурс] // Вісник ВНИИЖТ / В. І. Ковальов. - 2002, № 6. Режим доступу: http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2002-6/v6-2_l.htm

Мачерет, Д. А. «Планування і регулювання роботи залізничного транспорту» [Текст] / Д. А. Мачерет. - Економіка залізниць - 1999 р -№1.

Кириченко, А. В. Перевезення експортно-імпортних вантажів. Організація логістичних систем [Текст] / А.В. Кириченко. - 2-е вид., доп. і перероб. - СПб.: Пітер, 2004. - 506 с

Савін, В. І. Перевезення вантажів залізничним транспортом: Довідкова допомога [Текст] /

B. І. Савін. - М: Видавництво «Справа і Сервіс», 2003. - 528с.

Холопов, К. В. Економіка та організація зовнішньоторговельних перевезень: Підручник [Текст] / К. В. Холопов. - М: МАУП, 2000. -684 с.

Дмитрієв В. А. Економіка залізничного транспорту: Підручник для ВНЗ залізничного транспорту [Текст] / В. А. Дмитрієв. - М: Транспорт, 1996 р.

Декалюк, О. В. Роль планування в управлінні операційними системами виробничого підприємства [Текст] // Формування ринкових відносин в Україні / О. В. Декалюк. - 2002, № 17. -С 30-35.

Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. [Текст] / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - К. Каравела, 2003. - 432 с

Марцин, В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності [Текст] // Фінанси України. / В. С Марцин. - 2008. - № 4. - с 23-31.

Державна служба статистики України http: // www.ukrstat.gov.ua /

Ломотько, Д. В. Удосконалення переробки масових вантажів залізничним транспортом в умовах створення інформаційно-керуючої системи [Текст] //Збірник наукових праць Укр-ДАЗТ / Д. В. Ломотько, О. Є. Кльосов,

C. Г. Корнійчук. - 2011, вип. 120.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16816

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)