Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення

Г. С. Єрмоленко, Б. О. Шумляєв

Анотація


У статті досліджено засади обліку виробничих запасів, розглянуто деякі недоліки в організації обліку виробничих запасів, а також запропоновано шляхи їх удосконалення.

Ключові слова


виробничі запаси; облік виробничих запасів; ціна придбання і списання запасів; методи обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси» [Текст], затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87 (зі змінами і доповненнями)

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. -Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с

Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. [Текст] /Ф. Ф .Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с

Сопко, В. В. Бухгалтерський облік: На-вч.посібник [Текст] / В. В. Сопко. - К.:КНЕУ, 2000. - 578 с

Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: Підручник для студ. вузів екон. спец. / Н. М. Ткаченко. - 5-те вид. допов. й перероб. -К.: А.С.К, 2000. - 784 с

Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] / Г. В. Савицька. - М: ІНФРА-М, 2002. - 208 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16818

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)