Методологічні основи дослідження міжнародних економічних відносин у сфері автомобільного транспорту

А. Ф. Зубрицький

Анотація


Для розвитку економіки Республіки Білорусь експорт товарів і послуг має стратегічне значення. Вигоди вільної торгівлі між країнами, що спеціалізуються на виробництві певних груп товарів, розподіляються нерівномірно, і більшою мірою ними користується країна виробляє наукоємні товари. Методологія дослідження міжнародних економічних відносин у сфері автомобільного транспорту являє собою сукупність методів таких наук як теорія міжнародних економічних відносин, загальна теорія систем, логістика та економічна кібернетика.

Ключові слова


зовнішньоекономічна політика; інтеграція; автомобільний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Макконнелл, К. Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. [Текст] / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. -Таллин, 1993.

Кругман, П. Р. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов по экон. спец. [Текст] / П. Р. Кругман, М. Обстфельд. - М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - 769 с.

Качуровский, Е. П. Новая торговая политика

[Текст] / Е. П. Качуровский, Ю. Л. Астапчен-ко. - Мн., 2002. - 480 с. (Издана за счет средств авторов)

Семененко, А. И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов [Текст] / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. - СПб.: Издательство «Союз», 2001.-544 с.

Кобринский, Н. Е. Экономическая кибернетика: Учебник для студентов вузов и факультетов, обучающихся по специальности «Экономическая кибернетика» [Текст] /

Н. Е. Кобринский, Е. 3. Майминас, А. Д. Смирнов - М: Экономика, 1982. - 408с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16820

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)