Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту україни

Г. С. Колесник

Анотація


У статті розкрита сутність оплати праці, визначено законодавчі та нормативні документи організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці, запропоновано заходи для поліпшення організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.

Ключові слова


заробітна плата; номінальна, реальна заробітна плата; тарифна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 p. [Текст] // Закони України. Т. 11.-Ст.19.-К, 1997.

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 1995, - №72-73. - Ст.1056.

Ловінська, Л. Г. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. [Текст] / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. - К: КМЕУ, 2002. - 370с.

Метиленко, А. В. Бухгалтерский учет: Учебник [Текст] / А. В. Метиленко. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - Киев: Изд-во «Центр учебной литературы», 2008 - 707 с.

Рожнов, В. Організаційно-нормативні документи підприємства [Текст] // Заробітна плата / В. Рожнов. - 2006. - № 1. - С. 9-14; № 2. - С. 18-21.

Соломонов, С. Становлення системи оплати праці на підприємстві [Текст] // Довідник економіста / С. Соломонов. - 2007. - № 6. - С. 73-77.

Глібко В. М. Судова бухгалтерія: Підручник

[Текст] / В. М. Глібко, О. П. Бущан. - К.: Юрінком інтер, 2006. - 224 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16822

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)