DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16841

Вплив різних факторів на розвиток міського транспорту

Ю. П. Мельянцова

Анотація


У статті проаналізовано вплив різних факторів на розвиток міського транспорту.

Ключові слова


транспортна інфраструктура; міські пасажирські перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорогунцов, С. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник [Текст] / С І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін. - Вид. 2-ге, без змін. - К.; КНЕУ, 2007. -992 с.

Мельник, Л. Г. Екологічна економіка: Підручник [Текст] / Л. Г. Мельник. - 3-тє вид., випр. і допов. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.-367 с.

Статистичний збірник «Регіони України 2007». За ред. О. Г. Осауленка. / Державний комітет статистики України, 2008.

Статистичний збірник «Регіони України 2008». За ред. О. Г. Осауленка. / Державний комітет статистики України, 2009.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)