Сервіс як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень

О. Е. Наумова, О. І. Антонова

Анотація


Стаття присвячена визначенню ролі сервісу в системі підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень. Проведено уточнення поняття «сервіс» в сфері пасажирських перевезень. Розглянуто основні показники якості сервісного обслуговування пасажирів. Наведено алгоритм формування системи сервісного обслуговування при організації пасажирських перевезень.

Ключові слова


сервіс; пасажирські перевезення; конкурентоспроможність; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксенов, И. М. Концепция сервиса в сфере пассажирских перевозок [Текст] // Залізничний транспорт України. - 2002. - № 1. - С. 11-15.

Иванкова, Л. Н. Сервис на транспорте [Текст]: учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Л. Н. Иванкова, А. Н. Иванков, А. В. Комаров. -М: Маршрут, 2005. - 75 с.

Иловайский, Н. Д. Сервис на транспорте (железнодорожном) [Текст] / Н. Д. Илло-вайский, Н. С. Киселев. - М: Изд-во «Маршрут», 2003. -585 с.

Бараш, Ю. С. Методика проведення досліджень стосовно підвищення ефективності управлінських рішень організації пасажирських перевезень [Текст] // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури / Ю. С Бараш. - зб. наук, праць. - К: НАУ, 2009. - С 9-13.

Калініченко, О. І. Фактори, які формують конкурентоспроможність послуг залізничного транспорту [Текст] // Вісник економіки транспорту і промисловості / О. І. Калініченко. - Харків: Українська державна академія залізничного транспорту, 2011. - Вип. 34. - С.137-147.

Чаркіна, Т. Ю. Методика проведення досліджень стосовно підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень [Текст] // Вісник економіки транспорту і промисловості / Т. Ю. Чаркіна. - Харків: Українська державна академія залізничного транспорту, 2011. - Вип. 36. - С.289-296.

Терёшина Н. П. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / Н. П. Терёшина, В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков и др. - М.: УМЦ ЖДТ, 2006. - 801 с.

Головина, Е. А. Теоретические основы измерения и обеспечения качества услуг на пассажирском железнодорожном транспорте [Текст] // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» / Е. А. Головина. - К: ДАЗТУ, 2009. - 102 с - С. 12-14.

Рудяченко, І. Ф. Підвищення якості транспортних послуг на основі комплексу маркетинг -логістики [Текст] // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» / І. Ф. Рудяченко. - К.: ДАЗТУ, 2009. -102 с. - С 36-44.

Шерепа, К. М. Сервіс-центри з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті [Електронний ресурс] / К. М. Шерепа. - Режим досту-пу: http://www.nbuv.gov.ua/port/soc_gum/

ppei/201129 /Sherepa.pdf

Публікація документів Державної Служби Статистики України. Пасажирські перевезення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org

Григорак, М. Ю. Логістичне обслуговування

[Текст]: навч. посібник / М. Ю. Григорак, О. В. Карпунь. - К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. - 152 с

Лук'янець, Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: навч. посібник / Т. І. Лук'янець. -К.:КНЕУ, 2003.-524 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16842

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)