Недоліки чинного кодексу законів про працю та можливі шляхи їх подолання

К. О. Попченко, Б. О. Шумляєв

Анотація


В статті розглянуто і охарактеризоване поняття заробітної плати, виділені і проаналізовані основі проблеми і недоліки в регулюванні системи оплати праці чинним Кодексом законів про працю, надані пропозиції і напрями по усуненню цих недоліків з метою забезпечення формування ефективної політики оплати праці.

Ключові слова


заробітна плата; Кодекс законів про працю; трудовий договір

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 p. № 108/995-BP, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Режим доступу: http ://zakon 1.rada. gov.ua

Кодекс законів про працю (зі змінами та доповненнями) від 24.12.1999 p. № 1356-XIV [Електронний ресурс] / Режим доступу: http ://zakon 1. rada. gov. ua

Конституція України від 28.06.1996 p.

[Текст] // Урядовий кур'єр. - 1996. - №129-130.-56 с.

Обертинська, А. Новий Трудовий кодекс -Крок у майбутнє чи у минуле? [Текст] // Право України / А. О. Обертинська. - 2010. - № 10. - С 60-65.

Тарасюк, М. В. Существенные недостатки нового Трудового кодекса [Текст] // Социум и экономика / М. В. Тарасюк. - 2009. - № 17.-С. 18-23.

Чанишева, Г. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України [Текст] // Право України / Г. Чанишева. - 2010. - № 9. - С.13-19.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16844

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)