Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту

І. І. Сидоренко, В. П. Онищенко, Е. В. Гільдерман

Анотація


Метою контролю та ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка повноти, правдивості інформації про доходи і результати діяльності. Основним завданням контролю та ревізії доходів і результатів є перевірка достовірності даних обліку і звітності про фінансові результати, виявлення факторів, які впливають на їх формування, що залежать або не залежать від організації роботи підприємства.

Ключові слова


доходи; прибуток; контроль; ревізія; внутрішній аудит; перевірка; собівартість; ревізор; аудитор; реалізація; дебіторська заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусов, А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит / А. Білоусов. - 2001. - № 2. - С 54-57.

Бурцев, В. В. Общие аспекты организации внутреннего аудита на предприятии и основные требования к деятельности внутренних аудиторов [Текст] // Аудитор / В. В. Бурцев. -1998.-№11.-С. 20-22

Рогозян Л. Є. Ревізія і контроль: навч. посібник [Текст] / Л. Є. Рогозян, В. В. Вах-лакова.

- Алчевськ: ДонДТУ, 2008. - 209 с.

Кужельний, М. В. Особливості проведення внутрішнього аудиту [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит / М. В. Кужельний. - 1995. -№4.-С. 18-20.

Білуха, М. Т. Курс аудиту: підручник [Текст] / М. Т. Білуха. - К.: Вища школа, Знання, 1998.

- 574 с

Красов, А. П. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте [Текст] / А. П. Красов, А. Г. Винниченко, А. Г. Войтен-ко, А. Н. Кожевников, Б. А. Шумляев. - 2-е изд. -М: Транспорт, 1978. - 415 с

Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика: навчальний посібник [Текст] / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. — К.: «Хай-Тек Прес», 2008. - 560 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16847

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)