Методика управління витратами на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування галузі

А. К. Томіліна

Анотація


Розглянуті основні положення управління витратами, які дають змогу здійснювати ефективний контроль за витрачанням ресурсів. Застосування нового підходу до удосконалення системи формування витрат в умовах реформування.

Ключові слова


витрати; собівартість перевезень; центр відповідальності; реформування; гнучкий бюджет

Повний текст:

PDF

Посилання


Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України: Офіційне видання [Текст] - К. - КУЕТТ - 2002 р. - 528 с

Шумляєв, Б. О. Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України. Підручник для вузів залізничного транспорту [Текст] / Б. О. Шумляєв, Е. І. Рябий, В. І. Дзюба, А. Я. Ніколайчук. - Д. - 2004 р. - 424 с

Павлов, В. I. Економічний механізм функціо-ну-вання підприємства. Структур о ваний конспект лекцій [Текст] / В. І. Павлов, І. В. Кривов'язюк. - Луцьк: Надстир'я , 2000 р. - 120 с

Атамас, П. Й. Конспект лекцій з дисципліни «Управлінський облік» [Текст] / П. Й. Атамас. - Д.: ДУЕП, 2005. - 168 с

Власова, О. Є. Конспект лекцій з курсу «Управлінський облік» для студентів спец. 7.050106 «Облік та аудит» [Текст] / О. Є. Власова. - ХНАМГ. - X. - 2005 р. -89 с.

Ковтун, С. Управління затратами [Текст] / С. Ковтун, Н. Ткачук, С. Савлу. - X.: Фактор,

р. - 272 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16849

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)