Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат

О. А. Топоркова

Анотація


Пропонується впорядкування основних аспектів аналізу й оцінки витрат в межах інтегрованої управлінської системи промислового підприємства з урахуванням технологічної специфіки формування собівартості продукції за умов тривалого виробничого циклу.

Ключові слова


управління; аналіз; оцінка; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Белявцева, М. Д. Комплексный технико-экономический анализ себестоимости продукции и его роль в выявлении резервов снижения затрат на производство [Текст] // Економіка промисловості / М. Д. Белявцева, Л. Ю. Назюта, И. В. Федосова. - 2005. - № 2. - С. 132-137.

Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства: монографія [Текст] / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Саб-ліна. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2009. - 192 с

Гришко, Н. В. Методологія управління витратами промислових підприємств (вугледобувна промисловість): монографія [Текст] / Н. В. Гришко. - Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2009. - 403 с

Лапыгин, Ю. Н. Управление затратами на предприятии: планирование и прогнозирование, анализ и минимизация затрат: практическое руководство [Текст] / Ю. Н. Лапыгин, Н. Г. Прохорова. - М: Эксмо, 2007. - 128 с.

Кузьмін, О Є. Проблеми та теоретико-

методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: Монографія [Текст] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик, У. І. Когут, О. Г. Мельник. - Л.: Тріада плюс, 2009. -

с.

Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анализа затрат [Текст] / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел. - М. : Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. - 344 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i3.16850

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)