ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІН НАДЛИШКОВОЇ ДОХОДНОСТІ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ПФТС: ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

Автор(и)

  • R. A. PAVLOV Доцент каф. фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, 49010, Дніпро, Україна, Ukraine
  • T. S. PAVLOVA Професор каф. філософії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, 49010, Дніпро, Україна,, Ukraine
  • O. V. LEVKOVICH Доцент каф. фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, 49010, Дніпро, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).172840

Ключові слова:

ринок акцій, фондовий індекс ПФТС, інформаційні сигнали, надлишкова доходність, VAR-модель, невизначеність.

Анотація

Мета. Робота присвячена визначенню характерних особливостей впливу економічних інформаційних сигналів США через канали трансмісії на компоненти декомпозиції надлишкової доходності українського ринку акцій (на прикладі репрезентативного фондового індексу ПФТС). Методика. Для виявлення параметрів змін надлишкової доходності біржового ринку акцій України в реакціях на економічні інформаційні сигнали було застосовано векторне авторегресійне моделювання. Вибір моделі VAR (3) був обґрунтований згідно інформаційним критеріям AIC та SIC. Результати. У роботі встановлено, що лише змінна надлишкової доходності (з лагом 3) дає змогу прогнозувати певну частку майбутніх змін доходності фондового індексу ПФТС. Проте, коефіцієнт R² показує, що задіяні змінні можуть пояснити лише близько 7% зміни надлишкової доходності фондового індексу ПФТС, що підтверджує досить низьку прогнозованість українського ринку акцій. На основі декомпозиції надлишкової доходності фондового індексу ПФТС за період 2000-2017 рр. (формат торгового дня) було виявлено, що ринок акцій України є чутливим до інформаційних сигналів щодо майбутньої надлишкової доходності, оскільки понад 89% від загальної її зміни можна пояснити впливом безпосередньо через канал премії за ризик. Також встановлено наявність впливу макроекономічного інформаційного сигналу США «Індекс довіри споживачів» на надлишкову доходність українського фондового індексу ПФТС через канал премії за ризик, що підтверджує припущення про те, що «ефект несподіванки» макроекономічних сигналів США може бути фактором ризику для ринку акцій України. Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку методичний підхід щодо визначення параметрів реакції компонент надлишкової доходності фондового індексу ПФТС на «ефект несподіванки» інформаційного змісту макроекономічних сигналів США. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дасть змогу поліпшити точність фінансового прогнозування параметрів реакції цінових котирувань вітчизняного ринку акцій на оприлюднення макроекономічних інформаційних сигналів США, що дасть можливість інвесторам (приватним та інституціональним) підвищити доходність власних інвестиційних стратегій.

Посилання

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Грабчук О. М. Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні: монографія / О. М. Грабчук. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – 358 с.

Левкович О. В. Вплив макроекономічних анонсів на доходність ринку акцій: внутрішньоденний подієвий аналіз / О. В. Левкович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 59-64.

Маслов А. О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4 (130). – С. 21-32.

Павлов Р. А. Вплив анонсів монетарної політики на доходність та волатильність ринку акцій України / Р. А. Павлов, О. В. Левкович // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 274-280.

Павлов Р. А. Сучасний ринок FOREX та методи прогнозування валютних курсів на ньому / Р. А. Павлов, В. О. Кащин, С. О. Смирнов // Економічний простір. – 2010. – №39. – С. 15-20.

Павлова Т.С. Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект / Т. С. Павлова // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – № 245. – С.179-181.

Пластун В. Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 215 с.

Alexiou C. Macroeconomic announcements and stock returns in US portfolios formed on operating profitability and investment / C. Alexiou, S. Vogiazas, A. Taqvi // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 5, № 1. – Р. 68-89.

Belgacem A. Explaining the stock market’s reaction to macroeconomic announcements / A. Belgacem // Bankers, Markets & Investors. – 2013. – № 123. – P. 43-53.

Benartzi S. Behavioral Economics and the retirement savings crisis / S. Benartzi, R. Thaler // Science. – 2013. – Vol. 339, Iss. 6124. – Р. 1152-1153.

Bernanke B. What explains the stock market’s reaction to Federal Reserve policy? / B. Bernanke, K. Kuttner // Journal of Finance. – 2005. – Vol. 60, №3. – Р. 1221-1257.

Campbell J. A variance decomposition for stock returns / J. Campbell // The Economic Journal. – 1991. – Vol. 101, № 405. – Р. 157-179.

Campbell J. The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors / J. Campbell, R. Shiller // Review of Financial Studies. – 1988. – Vol. 1, № 3. – Р. 195-228.

Campbell J. What moves the stock and bond markets? A variance decomposition for long-term asset returns / J. Campbell, J. Ammer // Journal of Finance. – 1993. – Vol. 48, № 1. – Р. 3-37.

Chen H.-K. Market reaction to macroeconomic news: the role of investor sentiment / H.-K. Chen, C.-T. Lien // Asia-Pacific Journal of Financial Studies. – 2017. – Vol. 46, № 6. – Р. 853-875.

Dimpfl T. The impact of US news on the German stock market-An event study analysis / T. Dimpfl // The Quarterly Review of Economics and Finance. – 2011. – Vol. 51, № 4. – Р. 389-398.

Fama E. The behavior of stock-market prices / E. Fama // The Journal of Business. – 1965. – Vol. 38, № 1. – Р. 34-105.

Flannery M. Macroeconomic factors do influence aggregate stock returns / M. Flannery, A. Protopapadakis // The Review of Financial Studies. – 2002. – Vol. 15, № 3. – Р. 751-782.

Gilbert T. Information aggregation around macroeconomic announcements: Revisions matter / T. Gilbert // Journal of Financial Economics. – 2011. – Vol. 101, № 1. – Р. 114-131.

Gintis H. The bounds of reason. game theory and the unification of the behavioral sciences / H. Gintis. – Princeton: Princeton University Press, 2014. – 265 p.

Gordon M. Capital equipment analysis: the required rate of profit / M. Gordon, E. Shapiro // Management Science. – 1956. – Vol. 3, № 1. – Р. 102-110.

Haidt J. The moral emotions / J. Haidt // Handbook of affective sciences: Collective monograph. – New York: Oxford University Press, 2003. – P. 852-870.

Hussain S. M. What drives stock market growth? a case of a volatile emerging economy / S. M. Hussain, T. Korkeamäki, D. Xu, A. H. Khan // Emerging Markets Finance and Trade. – 2015. – Vol. 51, № 1. – Р. 209-223.

Jones B. Macroeconomic announcements, volatility, and interrelationships: an examination of the UK interest rate and equity markets / B. Jones, C. Lin, A. Mansur, A. Mashih // Іnternational Review of Financial Analysis. – 2005. – Vol.14, № 3. – Р. 356-375.

Khmarskyi V. Relation between marketing expenses and bank’s financial position: Ukrainian reality / K. Valentyn, R. Pavlov // Benchmarking: An International Journal. – 2017. – Vol. 24, № 4. – Р. 903-933.

Kozmenko S. The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies / S. Kozmenko, O. Plastun // Investment Management and Financial Innovations. – 2012. – Vol. 9, № 3. – Р. 8-18.

Malliaropulos D. Excess stock returns and news: evidence from European markets / D. Malliaropulos // European Financial Management. – 1998. – Vol. 4, № 1. – Р. 29-46.

McQueen G. Stock prices, news and business conditions / G. McQueen, V. Roley // The Review of Financial Studies. – 1993. – Vol. 6, № 3. – Р. 683-707.

Pavlova T.S. The phenomenon of negative emotions in the social existence of human / T. S. Pavlova, V. V. Bobyl // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2018. – №14. – P. 84-93.

Sardak S. Current trends in global demographic processes / S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova, O. Tryfonova // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 16, № 1. – Р. 48-57.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Грабчук О. М. Фінансове прогнозування невизначеності економічних процесів на макрорівні: монографія / О. М. Грабчук. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – 358 с.

Левкович О. В. Вплив макроекономічних анонсів на доходність ринку акцій: внутрішньоденний подієвий аналіз / О. В. Левкович // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 59-64.

Маслов А. О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки / А. О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4 (130). – С. 21-32.

Павлов Р. А. Вплив анонсів монетарної політики на доходність та волатильність ринку акцій України / Р. А. Павлов, О. В. Левкович // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 274-280.

Павлов Р. А. Сучасний ринок FOREX та методи прогнозування валютних курсів на ньому / Р. А. Павлов, В. О. Кащин, С. О. Смирнов // Економічний простір. – 2010. – №39. – С. 15-20.

Павлова Т.С. Етична емоція як основа права і моралі: соціально-філософський аспект / Т. С. Павлова // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – № 245. – С.179-181.

Пластун В. Л. Інституційні інвестори: роль у розвитку фондового ринку: монографія / В. Л. Пластун, О. Л. Пластун. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 215 с.

Alexiou C. Macroeconomic announcements and stock returns in US portfolios formed on operating profitability and investment / C. Alexiou, S. Vogiazas, A. Taqvi // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 5, № 1. – Р. 68-89.

Belgacem A. Explaining the stock market’s reaction to macroeconomic announcements / A. Belgacem // Bankers, Markets & Investors. – 2013. – № 123. – P. 43-53.

Benartzi S. Behavioral Economics and the retirement savings crisis / S. Benartzi, R. Thaler // Science. – 2013. – Vol. 339, Iss. 6124. – Р. 1152-1153.

Bernanke B. What explains the stock market’s reaction to Federal Reserve policy? / B. Bernanke, K. Kuttner // Journal of Finance. – 2005. – Vol. 60, №3. – Р. 1221-1257.

Campbell J. A variance decomposition for stock returns / J. Campbell // The Economic Journal. – 1991. – Vol. 101, № 405. – Р. 157-179.

Campbell J. The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors / J. Campbell, R. Shiller // Review of Financial Studies. – 1988. – Vol. 1, № 3. – Р. 195-228.

Campbell J. What moves the stock and bond markets? A variance decomposition for long-term asset returns / J. Campbell, J. Ammer // Journal of Finance. – 1993. – Vol. 48, № 1. – Р. 3-37.

Chen H.-K. Market reaction to macroeconomic news: the role of investor sentiment / H.-K. Chen, C.-T. Lien // Asia-Pacific Journal of Financial Studies. – 2017. – Vol. 46, № 6. – Р. 853-875.

Dimpfl T. The impact of US news on the German stock market-An event study analysis / T. Dimpfl // The Quarterly Review of Economics and Finance. – 2011. – Vol. 51, № 4. – Р. 389-398.

Fama E. The behavior of stock-market prices / E. Fama // The Journal of Business. – 1965. – Vol. 38, № 1. – Р. 34-105.

Flannery M. Macroeconomic factors do influence aggregate stock returns / M. Flannery, A. Protopapadakis // The Review of Financial Studies. – 2002. – Vol. 15, № 3. – Р. 751-782.

Gilbert T. Information aggregation around macroeconomic announcements: Revisions matter / T. Gilbert // Journal of Financial Economics. – 2011. – Vol. 101, № 1. – Р. 114-131.

Gintis H. The bounds of reason. game theory and the unification of the behavioral sciences / H. Gintis. – Princeton: Princeton University Press, 2014. – 265 p.

Gordon M. Capital equipment analysis: the required rate of profit / M. Gordon, E. Shapiro // Management Science. – 1956. – Vol. 3, № 1. – Р. 102-110.

Haidt J. The moral emotions / J. Haidt // Handbook of affective sciences: Collective monograph. – New York: Oxford University Press, 2003. – P. 852-870.

Hussain S. M. What drives stock market growth? a case of a volatile emerging economy / S. M. Hussain, T. Korkeamäki, D. Xu, A. H. Khan // Emerging Markets Finance and Trade. – 2015. – Vol. 51, № 1. – Р. 209-223.

Jones B. Macroeconomic announcements, volatility, and interrelationships: an examination of the UK interest rate and equity markets / B. Jones, C. Lin, A. Mansur, A. Mashih // Іnternational Review of Financial Analysis. – 2005. – Vol.14, № 3. – Р. 356-375.

Khmarskyi V. Relation between marketing expenses and bank’s financial position: Ukrainian reality / K. Valentyn, R. Pavlov // Benchmarking: An International Journal. – 2017. – Vol. 24, № 4. – Р. 903-933.

Kozmenko S. The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies / S. Kozmenko, O. Plastun // Investment Management and Financial Innovations. – 2012. – Vol. 9, № 3. – Р. 8-18.

Malliaropulos D. Excess stock returns and news: evidence from European markets / D. Malliaropulos // European Financial Management. – 1998. – Vol. 4, № 1. – Р. 29-46.

McQueen G. Stock prices, news and business conditions / G. McQueen, V. Roley // The Review of Financial Studies. – 1993. – Vol. 6, № 3. – Р. 683-707.

Pavlova T.S. The phenomenon of negative emotions in the social existence of human / T. S. Pavlova, V. V. Bobyl // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2018. – №14. – P. 84-93.

Sardak S. Current trends in global demographic processes / S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova, O. Tryfonova // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 16, № 1. – Р. 48-57.

REFERENCES

Hrabchuk O. M. (2012). Finansove prohnozuvannia nevyznachenosti ekonomichnykh protsesiv na makrorivni. Dnipropetrovsk : Bila K. O.

Levkovych O. V. (2016). Vplyv makroekonomichnykh anonsiv na dokhodnist rynku aktsii: vnutrishnodennyi podiievyi analiz. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 42(1), 59-64.

Maslov, A. O. (2012). Teoriia informatsiinykh syhnaliv M. Spensa v konteksti teorii informatsiinoi ekonomiky. Aktualni problemy ekonomiky, 130(4), 21-32.

Pavlov, R. A., & Levkovych, O. V. (2016). Vplyv anonsiv monetarnoi polityky na dokhodnist ta volatylnist rynku aktsii Ukrainy. Problemy ekonomiky, 3, 274-280.

Pavlov, R. A., Kashchyn, V. O. & Smyrnov, S. O. (2010.). Suchasnyi rynok FOREX ta metody prohnozuvannia valiutnykh kursiv na nomu. Ekonomichnyi prostir, 39, 15-20.

Pavlova, T. (2013). Etychna emotsiia yak osnova prava i morali: sotsialno-filosofskyi aspekt. Kultura narodiv Prychornomoria, 245, 179-181.

Plastun V. L., & Plastun, O. L. (2012). Instytutsiini investory: rol u rozvytku fondovoho rynku. Sumy: TOV «Drukarskyi dim «Papirus».

Alexiou, C., Vogiazas, S., & Taqvi, A. (2018). Macroeconomic announcements and stock returns in US portfolios formed on operating profitability and investment. Investment Management and Financial Innovations, 15(1), 68-89.

Belgacem, A. (2013). Explaining the stock market’s reaction to macroeconomic announcements. Bankers, Markets & Investors,123, 43-53.

Benartzi, S., & Thaler, R. (2013). Behavioral economics and the retirement savings crisis. Science, 339(6124), 1152-1153.

Bernanke, B., & Kuttner, K. (2005). What explains the stock market’s reaction to Federal Reserve policy? Journal of Finance, 60(3), 1221-1257.

Campbell, J. (1991). A variance decomposition for stock returns. The Economic Journal, 101(405), 157-179.

Campbell, J., & Shiller, R. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. Review of Financial Studies, 1(3), 195-228.

Campbell, J., & Ammer, J. (1993). What moves the stock and bond markets? A variance decomposition for long-term asset returns. Journal of Finance, 48(1), 3-37.

Chen, H.-K., & Lien, C.-T. (2017). Market reaction to macroeconomic news: the role of investor sentiment. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 46(6), 853-875.

Dimpfl, T. (2011). The impact of US news on the German stock market-An event study analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(4), 389-398.

Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. The Journal of Business, 38(1), 34-105.

Flannery, M. J., & Protopapadakis, A. A. (2002). Macroeconomic factors do influence aggregate stock returns. Review of Financial Studies, 15(3), 751-782.

Gilbert, T. (2011). Information aggregation around macroeconomic announcements: Revisions matter. Journal of Financial Economics, 101(1), 114-131.

Gintis, H. (2014). The Bounds of Reason. Game Theory and the Unification of the Behavioral Sciences. Princeton: Princeton University Press.

Gordon, M., & Shapiro, E. (1956). Capital equipment analysis: the required rate of profit. Management Science, 3(1), 102-110.

Haidt, J. (2003). The moral emotions. In R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), Handbook of affective sciences (pp. 852-870). New York: Oxford University Press.

Hussain, S. M., Korkeamäki, T., Xu, D., & Khan, A. H. (2015). What drives stock market growth? A case of a volatile emerging economy. Emerging Markets Finance and Trade, 51(1), 209-223.

Jones, B., Lin, C.-T., & Masih, A. M. M. (2005). Macroeconomic announcements, volatility, and interrelationships: An examination of the UK interest rate and equity markets. International Review of Financial Analysis, 14(3), 356-375.

Khmarskyi, V., & Pavlov, R. (2017). Relation between marketing expenses and bank’s financial position: Ukrainian reality. Benchmarking: An International Journal, 24(4), 903-933.

Kozmenko, S., & Plastun, O. (2012). The necessity of stock markets information incorporation into the methodology of credit rating agencies. Investment Management and Financial Innovations, 9(3), 8-18.

Malliaropulos, D. (1998). Excess stock returns and news: evidence from European markets. European Financial Management, 4(1), 29-46.

McQueen, G., & Roley, V. V. (1993). Stock prices, news, and business conditions. Review of Financial Studies, 6(3), 683-707.

Pavlova, T. S, & Bobyl, V. V. (2018). The phenomenon of negative emotions in the social existence of human. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 14, 84-93.

Sardak, S., Korneyev, M., Dzhyndzhoian, V., Fedotova, T. & Tryfonova, O. (2018). Current trends in global demographic processes. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 48-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

PAVLOV, R. A., PAVLOVA, T. S., & LEVKOVICH, O. V. (2019). ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІН НАДЛИШКОВОЇ ДОХОДНОСТІ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ПФТС: ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 7–20. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).172840