ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • Z. S. KAIRA професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Академічна, 72, 84300, Краматорськ, Донецька область, Україна,, Ukraine
  • O. P. VASCHENKO заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, Державний університет телекомунікацій, вул. Солом'янська, 7, 03110, Київ, Україна, Ukraine
  • V. N. SHAMSHYN інж. підприємство «Сертифікат», вул. Тростянецька, 55, 02099, Київ, Україна, тел. (099) 403-15-51 ел. пошта rotciv@certif.dn.ua, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176488

Ключові слова:

експорт, імпорт, витрати, прибуток, зовнішня торгівля, оптимальні ціни, оптимальні обсяги продажу

Анотація

Мета. Робота присвячена розробці науково-методичного підходу до оптимізації обсягів продажу безпреферентних товарів на міжнародних ринках, що забезпечують максимальний прибуток оференту. Методика. Проаналізовано систему експортної діяльності оферентів у різних ринкових ситуаціях. Для досягнення поставленої мети використані економіко-математичні методи і розроблені відповідні моделі, Результати. В роботі запропоновано методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації обсягів продажу товару на зовнішніх ринках з урахуванням максимізації прибутку та підвищення прибутковості оферента за чотирма вихідними сценаріями, включаючи спекулянта, виробника експортної компанії, виробника імпортуючої компанії і транснаціональну корпорацію. Наукова новизна. Запропоновано методичний підхід для порівняння різних варіантів розвитку, який, на відміну від існуючих базується на економічних результатах ринкової діяльності компаній. Практична значимість. Розглянуто теоретичні аспекти та практичні підходи до визначення оптимальної реалізації товарів на зарубіжних ринках. Запропоновано методичний підхід щодо оптимізації обсягів продажу товарів на зарубіжних ринках, що забезпечує оференту максимальний прибуток. Використання наведеного методичного підходу дозволить господарюючим суб'єктам приймати науково обґрунтовані рішення в економічній діяльності.

Посилання

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кудряшова И.А., Копеин В.В. Современные аспекты международной торговли на рынке продовольственных товаров. Техника и технология пищевых производств, 2014.- №3.- С. 176-181. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-mezhdunarodnoy-torgovli-na-rynke-prodovolstvennyh-tovarov

World Economic Outlook Reports. World Economic Outlook Update, January 2019. A Weakening Global Expansion [Электронный ресурс]. Доступно по адресу: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019

Мухамедьянова А.Ф. Неопротекционизм в современной внешнеторговой политике // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2011. - № 2 (26). - № гос. рег. статьи 0421100034/.- Доступно по адресу: https://cyberleninka.ru/article/n/neoprotektsionizm-v-sovremennoy-vneshnetorgovoy-politike

Samuelson, Paul A. (2011), Paul Samuelson and the Foundations of Modern Economics, Transaction Publishers, ISBN 978-0-76-580114-2 [Электронный ресурс]. Доступно по адресу: https://alleng.org/d/econ/econ434.htm

Smith, Adam (1977) [1776]. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University of Chicago Press. ISBN 0-226-76374-9.

Thaler, Richard H. 2015. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-08094-0.

Tirole J. The Theory of Industrial Organization. — Cambridge, MA: MIT Press, 1988 [Электронный ресурс]. Доступно по адресу: https://seinst.ru/page340/

Шамшин В.Н. Азбука рынков. - Издательство «Альбион» (Великобритания), 2015. – 843 с. [Электронный ресурс]. Доступно по адресу: https://scicenter.online/sovremennyie-filosofskie-issledovaniya-scicenter/chast-azbuka-ryinkov-dlya-nobelevskih.html

Щебарова, Наталья Николаевна. Внешнеторговая политика: соотношение свободы торговли и протекционизма: Монография / Н.Н. Шебарова. - Самара: НТЦ, 2002. - 263 с.

Эйхман А.Э. Формирование конкурентной среды в условиях глобализации мировой экономики/ Экономика и финансы (Узбекистан). 2010, №8. [Электронный ресурс]. Доступно по адресу:: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-konkurentnoy-sredy-v-usloviyah-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki

REFERENCES

Kudryashova I.A., Kopein V.V. modern aspects of international trade in the food market. Modern aspects of international trade in the food market. Equipment and technology of food production, 2014.- №3.- С. 176-181. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-mezhdunarodnoy-torgovli-na-rynke-prodovolstvennyh-tovarov

World Economic Outlook Reports. World Economic Outlook Update, January 2019. A Weakening Global Expansion Retrieved from: https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019

Mukhamedyanova A.F. Neoprotectionism in modern foreign trade policy / / Management of economic systems: electronic scientific journal,2011. - № 2 (26). - paper’s state reg. # 0421100034/. - Retrieved from: http://uecs.mcnip.ru.КиберЛенинка:https://cyberleninka.ru/article/n/neoprotektsionizm-v-sovremennoy-vneshnetorgovoy-politike

Samuelson, Paul A. (2011), Paul Samuelson and the Foundations of Modern Economics, Transaction Publishers, ISBN 978-0-76-580114-2 Retrieved from: https://alleng.org/d/econ/econ434.htm

Smith, Adam (1977) [1776]. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University of Chicago Press. ISBN 0-226-76374-9.

Thaler, Richard H. 2015. Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. New York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-08094-0.

Tirole J. The Theory of Industrial Organization. — Cambridge, MA: MIT Press, 1988. Retrieved from: https://seinst.ru/page340/

Shamshin V.M. The ABC markets. - Publishing House "Albion", Great Britain, 2015. – 843 p. Retrieved from: https://scicenter.online/sovremennyie-filosofskie-issledovaniya-scicenter/chast-azbuka-ryinkov-dlya-nobelevskih.html

Schebarova N.N. Foreign trade policy: the ratio of freedom of trade and protectionism: Monograph / N.N. Schebarova. - Samara: STC, 2002. - 263 p.

Eihman A.E. Formation of competitive environment in the context of globalization of the world economy / Economics and Finance (Uzbekistan). 2010, №8. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-konkurentnoy-sredy-v-usloviyah-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

KAIRA, Z. S., VASCHENKO, O. P., & SHAMSHYN, V. N. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 79–88. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176488