ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • L. G. KVASNІІ доцент кафедри «Економіки та менеджменту», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Україна
  • L. V. TSUBOV доцент кафедри «Економіки і маркетингу» ІППТ НУ «Львівська політехніка», вул.Горбачевського, 18, м.Львів,79044, Україна,
  • O. YA. SHCHERBAN доцент кафедри «Фінансів, обліку і аналізу» ІППТ НУ «Львівська політехніка», вул.Горбачевського, 18, м.Львів,79044, Україна,

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176649

Ключові слова:

глобальні зміни, глобальний розвиток, цифровизация, поведінкова економіка, економічне зростання.

Анотація

Мета. Метою цієї наукової роботи є дослідження процесів промислової еволюції під впливом глобальних змін з урахуванням особливостей поведінкової економіки. Методика. Методичною основою дослідження питання еволюції поведінки індивідуальних споживачів на ринку під впливом цифровізації є наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань. Автори вважають, що існує потреба в нових наукових пошуках по еволюції поведінки споживачів на глобальному ринку товарів і послуг в контексті поведінкової економіки. Результати. В роботі наведені конкретні можливості, які відкривають нові технології, революції і глобальний світ, змінюючи сучасне суспільство і обумовлюючи 4-ю промислову революцію. Доведено, що ключова ідея полягає в тому, щоб заново переосмислити споживчі навички від «взяти, використовувати і викинути» до моделі, коли продукти виготовляють і просувають за допомогою цифрових механізмів таким чином, щоб їх матеріали і складові можна було б використовувати багаторазово. Наукова новизна. Авторами статті доведено, що еволюція поведінки споживачів на вітчизняному ринку товарів і послуг є безперервним процесом, який змінюється відповідно до впливом факторів зовнішнього середовища і індивідуальної поведінки споживачів, що знаходяться в певному взаємозв'язку і взаємозалежності. Практична значимість. У статті визначено основні концептуальні засади для поліпшення взаємодії індивідуальних споживачів і підприємств сфери економіки, а також відпрацьовані практичні рекомендації, впровадження яких дасть можливість оцінки ефективності нових бізнес-моделей, специфіки формування доданої вартості, створення «цінності», особливостей нового механізму капіталізації вартості компаній на основі прийняття більш ефективних управлінських рішень, забезпечуючи при цьому високий рівень

Посилання

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Бондар Ю. Розумно разом: як економіка спільної участі вчить нас дружити і економити [Електронний ресурс] / Юлія Бондар. — 2015. Онлайн-журнал Platfor.ma. Режим доступу: http://zeitgeist.platfor.ma/sharing-economy- inukraine

Головкова Л. С. Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки / Л. С. Головкова, Н. В. Гриньох, Л. А. Дяченко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. – 2017. – Вип. 14. – С. 7-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_3.

Михайлов О. М. Індустрія 4.0 – 4 Індустріальна Революція [Електронний ре¬сурс] / О. М. Михайлов — 2017. АПИАУ. Режим доступу: http://appau.org. ua/Indiisrty_4-0-4_Idustry_revolution ; ,

Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії [Електронний ресурс] / Елінор Остром. — 2012. Режим доступу: http:// chtyvo.org… /

Як спільне поживання змінить світ: Äirbnb; Uber; хто наступний? [Елек-тронний ресурс] // Inspired. — 2015; Режим доступу: http://inspired.coin. ... ua/s,ites/sharing-economy/

Краудсорсинг: як спільними силами втілити ідею. [Електронний ресурс] // Inspired. — 2014. Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/ crowdsourcing-/ .

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki.

Industry 4.0: The Future of Productiri ty and Growth in Manufacturing Industries [Electronic resource] // Boston Consulting Group. — Mode of access: http://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_busuness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.

REFERENCES

Bondar Yu. (2015). Razumno vmeste: kak sovmestnoe potreblenie uchit nas druzhit i ekonomit [Elektronnyy resurs] / Yuliya Bondar. -. Onlayn-zhurnal Platfor.ma. Rezhim dostupa: http://zeitgeist.platfor.ma/sharing-economy- inukraine

Golovkova L. S. (2017). Evolyutsiya povedeniya individualnykh potrebiteley na rynke turisticheskikh uslug v kontekste povedencheskoy ekonomiki / L. S. Golovkova, N. V. Granyakh, L. A. Dyachenko // Sbornik nauchnykh trudov Dnepropetrovskogo natsionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta imeni akademika V. Lazariana

Makarova. Problemy ekonomiki transporta. -. - Vyp. 14. - S. 7-22. - Rezhim dostupa: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_3.

Mikhaylov A. N. (2017). (Industriya 4.0 - 4 Industrialnaya Revolyutsiya [Elektronnyy resurs] / A. N. Mikhaylov -. Apia. Rezhim dostupa: http://appau.org. ua / Indusrty_4-0-4_Idustry_revolution;

Ostrom E. (2012). Upravlenie obshchim. Evolyutsiya institutov kollektivnogo deystviya [Elektronnyy resurs] / Elinor Ostrom. -. Rezhim dostupa: http: // chtyvo.org ... /

Kak sovmestnoe prozhivanie izmenit mir: Äirbnb; Uber; kto sleduyushchiy? [Elek-tronnyy resurs] // Inspired. - 2015; Rezhim dostupa: http: //inspired.coin .. ... ua / s, ites / sharing-economy /

Kraudsorsing: kak sovmestnymi silami voplotit ideyu. [Elektronnyy resurs] // Inspired. - 2014. Rezhim dostupa: http://inspired.com.ua/ideas/ crowdsourcing- /.

Ob odobrenii Kontseptsii razvitiya tsifrovoy ekonomiki i obshchestva Ukrainy na 2018-2020 gody i utverzhdenii plana meropriyatiy po ee realizatsii. // Ofitsialnyy sayt Kabineta Ministrov Ukrainy [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa:

Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries [Electronic resource] // Boston Consulting Group. — Mode of access: http://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_busuness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

KVASNІІ L. G., TSUBOV, L. V., & SHCHERBAN, O. Y. (2019). ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (1(17), 151–157. https://doi.org/10.15802/rtem.v0i1(17).176649