DOI: https://doi.org/10.15802/rtemt.v0i1(17).176649

ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

L. G. KVASNІІ, L. V. TSUBOV, O. YA. SHCHERBAN

Анотація


Мета. Метою цієї наукової роботи є дослідження процесів промислової еволюції під впливом глобальних змін з урахуванням особливостей поведінкової економіки. Методика. Методичною основою дослідження питання еволюції поведінки індивідуальних споживачів на ринку під впливом цифровізації є наукові праці зарубіжних авторів із зазначених вище питань. Автори вважають, що існує потреба в нових наукових пошуках по еволюції поведінки споживачів на глобальному ринку товарів і послуг в контексті поведінкової економіки. Результати. В роботі наведені конкретні можливості, які відкривають нові технології, революції і глобальний світ, змінюючи сучасне суспільство і обумовлюючи 4-ю промислову революцію. Доведено, що ключова ідея полягає в тому, щоб заново переосмислити споживчі навички від «взяти, використовувати і викинути» до моделі, коли продукти виготовляють і просувають за допомогою цифрових механізмів таким чином, щоб їх матеріали і складові можна було б використовувати багаторазово. Наукова новизна. Авторами статті доведено, що еволюція поведінки споживачів на вітчизняному ринку товарів і послуг є безперервним процесом, який змінюється відповідно до впливом факторів зовнішнього середовища і індивідуальної поведінки споживачів, що знаходяться в певному взаємозв'язку і взаємозалежності. Практична значимість. У статті визначено основні концептуальні засади для поліпшення взаємодії індивідуальних споживачів і підприємств сфери економіки, а також відпрацьовані практичні рекомендації, впровадження яких дасть можливість оцінки ефективності нових бізнес-моделей, специфіки формування доданої вартості, створення «цінності», особливостей нового механізму капіталізації вартості компаній на основі прийняття більш ефективних управлінських рішень, забезпечуючи при цьому високий рівень

Ключові слова


глобальні зміни; глобальний розвиток; цифровизация; поведінкова економіка; економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Бондар Ю. Розумно разом: як економіка спільної участі вчить нас дружити і економити [Електронний ресурс] / Юлія Бондар. — 2015. Онлайн-журнал Platfor.ma. Режим доступу: http://zeitgeist.platfor.ma/sharing-economy- inukraine

Головкова Л. С. Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки / Л. С. Головкова, Н. В. Гриньох, Л. А. Дяченко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. – 2017. – Вип. 14. – С. 7-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_3.

Михайлов О. М. Індустрія 4.0 – 4 Індустріальна Революція [Електронний ре¬сурс] / О. М. Михайлов — 2017. АПИАУ. Режим доступу: http://appau.org. ua/Indiisrty_4-0-4_Idustry_revolution ; ,

Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії [Електронний ресурс] / Елінор Остром. — 2012. Режим доступу: http:// chtyvo.org… /

Як спільне поживання змінить світ: Äirbnb; Uber; хто наступний? [Елек-тронний ресурс] // Inspired. — 2015; Режим доступу: http://inspired.coin.. ... ua/s,ites/sharing-economy/

Краудсорсинг: як спільними силами втілити ідею. [Електронний ресурс] // Inspired. — 2014. Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/ crowdsourcing-/ .

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstva-ukrayini-na-2018-2020-roki.

Industry 4.0: The Future of Productiri ty and Growth in Manufacturing Industries [Electronic resource] // Boston Consulting Group. — Mode of access: http://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_busuness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.

REFERENCES

Bondar Yu. (2015). Razumno vmeste: kak sovmestnoe potreblenie uchit nas druzhit i ekonomit [Elektronnyy resurs] / Yuliya Bondar. -. Onlayn-zhurnal Platfor.ma. Rezhim dostupa: http://zeitgeist.platfor.ma/sharing-economy- inukraine

Golovkova L. S. (2017). Evolyutsiya povedeniya individualnykh potrebiteley na rynke turisticheskikh uslug v kontekste povedencheskoy ekonomiki / L. S. Golovkova, N. V. Granyakh, L. A. Dyachenko // Sbornik nauchnykh trudov Dnepropetrovskogo natsionalnogo universiteta zheleznodorozhnogo transporta imeni akademika V. Lazariana

Makarova. Problemy ekonomiki transporta. -. - Vyp. 14. - S. 7-22. - Rezhim dostupa: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_3.

Mikhaylov A. N. (2017). (Industriya 4.0 - 4 Industrialnaya Revolyutsiya [Elektronnyy resurs] / A. N. Mikhaylov -. Apia. Rezhim dostupa: http://appau.org. ua / Indusrty_4-0-4_Idustry_revolution;

Ostrom E. (2012). Upravlenie obshchim. Evolyutsiya institutov kollektivnogo deystviya [Elektronnyy resurs] / Elinor Ostrom. -. Rezhim dostupa: http: // chtyvo.org ... /

Kak sovmestnoe prozhivanie izmenit mir: Äirbnb; Uber; kto sleduyushchiy? [Elek-tronnyy resurs] // Inspired. - 2015; Rezhim dostupa: http: //inspired.coin .. ... ua / s, ites / sharing-economy /

Kraudsorsing: kak sovmestnymi silami voplotit ideyu. [Elektronnyy resurs] // Inspired. - 2014. Rezhim dostupa: http://inspired.com.ua/ideas/ crowdsourcing- /.

Ob odobrenii Kontseptsii razvitiya tsifrovoy ekonomiki i obshchestva Ukrainy na 2018-2020 gody i utverzhdenii plana meropriyatiy po ee realizatsii. // Ofitsialnyy sayt Kabineta Ministrov Ukrainy [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa:

Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries [Electronic resource] // Boston Consulting Group. — Mode of access: http://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_busuness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)