DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.189816

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛОК З ПОЛІТИКАМИ, ЯК ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ

Б. АНДРУШКІВ, Н. КИРИЧ Н., О. ПОГАЙДАК

Анотація


Мета. Статтю присвячено удосконаленню управління суспільством та активізації профспілкової компоненти у захисті соціально-економічних прав і свобод працюючих людей, організації  співпраці профспілок з політиками. Результати. На основі аналізу літературних джерел та існуючого політичного досвіду зарубіжних профспілок виявлено проблеми  розвитку профспілок України. Встановлено, що одним з найбільш прийнятних методів оцінки стабільності функціонування суспільства є ефективність використання соціальних - економічних, правових, трудових та інших ресурсів в контексті Європейських вимог. Наукова новизна. Визначено напрям  діяльності профспілок, як один з найактуальніших у розвитку державотворчих процесів. Розглянуто шляхи підвищення ефективності використання профспілок та громадської компоненти, інших управлінських чинників, застосування засобів інформатизації для модернізації організаційних процесів у цій сфері суспільної діяльності. Обґрунтовано тезу, що за рахунок згаданих чинників можна забезпечити стабільність у суспільстві що власне і може зробити його конкурентоздатним в умовах ЄС. Практична значимість. Дано конкретні  пропозиції з організації управління суспільством в царині співпраці профспілок з політиками. Дослідження здійснено в умовах трансформаційного, посттоталітарного суспільства.

Ключові слова


профспілки, партії, управління, співпраця, політичний та соціально-економічний розвиток, галузі, регіони, інновації, промислові підприємства, стабільність, стратегія, ефективність, фінанси, господарська діяльність, трансформаційне суспільство, Європейський Союз.

Повний текст:

PDF


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)