DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190109

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. УСИКОВА

Анотація


Мета. Робота присвячена проведенню аналізу обґрунтованості рішень, прийнятих на стадії формування інвестиційного портфеля молочної галузі. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано проблеми пов’язані з обґрунтуванням оцінки відповідності існуючих  критеріїв, методів і  алгоритмів  попереднього добору, оцінки і вибору проектів в галузі, який би забезпечив не лише обґрунтовану оцінку їх параметрів, але й дозволив би достовірно спрогнозувати наслідки втілення проектів для галузі, окремого регіону і безпосередньо для суб’єкту інвестиційного процесу. Наукова новизна. У процесі аналізу виявлено що новітні розробки  не враховують специфіки інвестування галузі. Зазначені недоліки долає підхід, що передбачає перегляд існуючих критеріїв, їх суттєве розширення і сполучення. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані підприємствами молочної галузі.

Ключові слова


стратегічний розвиток, інвестиційні проекти, інвестиційні критерії, прибутковість проекту, привабливість проектів, інвестиційні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Блонська В. І., Шморгун І. В. Вдосконалення конкурентоспроможності та підвищення ефективності діяльності підприємства внаслідок ефективного управління. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. № 20.6. 174 – 180 с.

Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю. Актуальні проблеми економіки. 2008. №2. 60 – 65 с.

Словник української мови. Наукова думка, 1976. Т.7. С. 693. URL: http://sum.in.ua/s/pryncyp

Донець Л.І., Донець А.А. Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1(5). Т.2. 101 – 106 с.

Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса: опыт компаний малого и среднего бизнеса. Москва, 2010. 240 с.

Мойсеєнко І.П. Управління інтелектуальним потенціалом: Монографія.. Львів, 2007. 304 с.

Швед Т.В., Біла І.С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Економіка і суспільство. 2017. №8. 405-409 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17243/1/Швед%2C%20Біла.pdf

Експорт українського меду побив історичний рекорд. URL: http://landlord.ua/eksport-ukrayinskogo-medu-pobiv-istorichniy-rekord/

Мед натуральний: перспективи експорту до ЄС. URL: https://euua.org/eksport-yes/med

Индекс инфляции. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Архів курсу EUR. URL: https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/eur

United Arab Emirates Economic Outlook. Focus Economics. URL: https://www.focus-economics.com/countries/united-arab-emirates

United Arab Emirates Economics Visualization. URL: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/are/

World Trade organization database. URL: https://docs.wto.org

Офіційний сайт Уряду ОАЕ. URL: https://government.ae/en

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та ОАЕ. URL: http://uae.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ae/trade
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)