DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190703

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

С. ЧИМШИТ, І. ГРАБОВСЬКИЙ, М. ПРИЛЄПОВА

Анотація


Мета. Визначення методичних аспектів та проблем оцінки вартості капіталу підприємства в вітчизняній практиці. Методика. В вітчизняній практиці існує багато аспектів пов’язаних з штучним завищенням або заниженням необхідних показників (доходів підприємства, витрат, податків, прибутку). Результати. Залучення та використання того чи іншого обсягу фінансових ресурсів підприємства пов’язане з відповідними витратами: акціонерам потрібно виплачувати дивіденди, банкам - відсотки за надані ними кредити і таке інше. Сума коштів, яку необхідно сплатити за використання залученого обсягу фінансових ресурсів називається вартістю капіталу. Вартість капіталу становить ціну, що підприємство платить за його залучення з різних джерел. Концепція вартості залученого підприємством капіталу формується на тому, що капітал як один із важливих чинників операційної діяльності має, як й інші його чинники, визначену вартість, яка формує рівень сукупних витрат підприємства. Ця концепція є однією з базових при управлінні прибутком у процесі фінансової діяльності. Можна виділити основні сфери використання показника вартості капіталу: 1. Вартість капіталу, що використовує підприємство в своїй діяльності є мінімально необхідною нормою рентабельності операційної діяльності. Оскільки вартість капіталу характеризує додаткові витрати від фінансової діяльності за використання залученого капіталу для забезпечення випуску і реалізації продукції, цей показник є мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства. 2. Показник вартості використовується як критерій оцінки інвестиційного процесу. Вартість капіталу конкретного підприємства є дисконтною ставкою, за якою сума чистого грошового потоку приводиться до поточної вартості в процесі оцінки ефективності окремих реальних проектів. Крім того, він служить базою порівняння з внутрішньою ставкою прибутковості інвестиційного проекту. Якщо вона нижче, ніж показник вартості капіталу підприємства, такий інвестиційний проект має бути відхилений. 3. Вартість капіталу підприємства є базовим індикатором оцінки ефективності інвестицій. Оскільки критерій цієї ефективності задається самим підприємством, то при оцінці прибутковості окремих фінансових інструментів базою порівняння є показник вартості капіталу. Цей показник дозволяє оцінити не тільки реальну ринкову вартість або прибутковість окремих інструментів фінансового інвестування, але й сформувати найбільш ефективні напрямки і види цього інвестування на попередній стадії формування інвестиційного портфеля, а також є мірою оцінки прибутковості сформованого інвестиційного портфеля в цілому. 4. Показник вартості капіталу за окремими його елементами використовується в процесі управління структурою капіталу. 5. Вартість капіталу є вимірником ринкової вартості підприємства. 6. Показник вартості капіталу є критерієм оцінки і розробки та реалізації стратегії фінансування активів підприємства. Наукова новизна. Важливість оцінки вартості капіталу в процесі здійснення фінансової діяльності визначає необхідність коректного розрахунку цього показника на всіх етапах розвитку підприємства. Практична значимість. Реальна практична діяльність підприємств (форма власності, механізм взаємодії з контрагентами, умови залучення фінансових ресурсів тощо) створюють передумови, коли розрахунок вартості залученого капіталу за класичними методиками не дає повну об’єктивну оцінку.

 


Ключові слова


вартість капіталу, власний капітал, запозичений капітал, оцінка вартості капіталу, фінансові ресурси, витрати, управлінський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. — М.: Вильямс, 2014. — 1360 с.

Volkart R.Unternehmensbewertung und Akquisitionen. - Zuricn: Versns, 1999.

Perridon L.Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl.- Munchen: Vahlen, 1999.

Rosenbaum, Joshua. Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2009.

Yee, Kenton K. Aggregation, Dividend Irrelevancy, and Earnings-Value Relations // Contemporary Accounting Research: journal. — 2000. — Vol. 22, no. 2. — P. 453—480.

REFERENCES

Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. — М.: Вильямс, 2014. — 1360 с.

Volkart R.Unternehmensbewertung und Akquisitionen. - Zuricn: Versns, 1999.

Perridon L.Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl.- Munchen: Vahlen, 1999.

Rosenbaum, Joshua. Investment Banking: Valuation, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions. — Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2009.

Yee, Kenton K. Aggregation, Dividend Irrelevancy, and Earnings-Value Relations // Contemporary Accounting Research: journal. — 2000. — Vol. 22, no. 2. — P. 453—480.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)